Kinderarbeid in stijgende lijn: “Dit is een wake-upcall”
© Unicef

Kinderarbeid in stijgende lijn: “Dit is een wake-upcall”

Door Florianne Thys
Leestijd: 2 min

Wereldwijd werken nu 160 miljoen kinderen op dagdagelijkse basis, vaak in erbarmelijke omstandigheden. Dat is 10 procent van het totale aantal kinderen. Vooral bij vijf- tot elfjarigen is de toename alarmerend. Het 'Child Labour'-rapport van Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) slaan een noodkreet.

De laatste 16 jaar zat kinderarbeid wereldwijd steeds in een dalende lijn. Helaas, blijkt uit het recente rapport Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, dat het tij zich keert. En dat opnieuw meer kinderen slachtoffer zijn van oneerbiedige praktijken. In de groep van vijf- tot elfjarigen is deze stijging tergend: een toename van 16,8 miljoen in vergelijking met 2016. Hierdoor gaan kinderen niet naar school en dragen zij dit mee doorheen hun toekomst.

Wake-upcall

Wat verstaan we onder kinderarbeid? Werk dat gedaan wordt door kinderen dat slecht is voor hun gezondheid én die hun persoonlijke ontwikkeling of scholing in de weg staat. “De nieuwe schattingen zijn een wake-upcall. We kunnen niet weerloos toezien terwijl een nieuwe generatie kinderen in gevaar is”, dat zegt Guy Rider, Directeur-Generaal van ILO. De afgelopen vier jaar steeg het aantal werkende kinderen geleidelijk aan. Voornamelijk in Afrika gaat het snel in vergelijking met de rest van de wereld. Extreme armoede, stijgende bevolkingsgroei en ontoereikende beschermingsmaatregelen liggen hiervoor aan de basis. De coronacrisis werkte deze nogmaals in de hand.

Unsplash

Kinderen die al kinderarbeid verrichten, gingen nog meer werken. Meestal onder slechtere omstandigheden dan daarvoor. Andere kinderen werden door de sluiting van de scholen net in situaties van kinderarbeid geduwd. Met als reden dat hun ouders en familie hun jobs verloren en de armoede hierdoor toenam.

/

Kind is slachtoffer

Van de tien procent kinderen die slachtoffer zijn, gaat het over 63 miljoen meisjes en 97 miljoen jongens. Kinderen lopen hierdoor het risico op lichamelijke en geestelijke schade. Gaan hierdoor niet naar school, krijgen geen bescherming en hebben geen toekomstperspectief. Uit het rapport blijkt dat er een toename is van 6,5 miljoen in extreem gevaarlijk werk, onder meer in de landbouwsector. Dat probleem situeert zich voornamelijk in rurale gebieden: met andere woorden het platteland. In de steden is er bijvoorbeeld drie keer minder sprake van kinderarbeid dan op het platteland. In sommige landen is kinderarbeid een alledaags probleem, meer bepaald in India met een focus op de kledingindustrie. In Turkije op katoenvelden en in kleine winkeltjes. In Ivoorkust voornamelijk op cacao- en koffievelden, in Bolivia op suikerrietplantages alsook in Bangladesh.

Unsplash

/

Kinderarbeid moet stoppen

Kinderarbeid is illegaal en dient op alle mogelijke manieren tegen gehouden worden. In de Europese Grondwet bestaat er zelfs expliciet een wet, artikel II-32, tegen kinderarbeid. Die luidt als volgt: ‘Verbod van kinderarbeid en bescherming van jongeren op het werk’. Verder is er conventie 138 over de minimumleeftijd van kinderarbeid: 15 jaar is de minimumleeftijd voor arbeid, 18 jaar voor gevaarlijk werk. 173 landen hebben dit goedgekeurd, maar 13 landen nog steeds niet. En helaas goedgekeurd of niet, landen waar kinderarbeid voorkomt, houden vaak geen toezicht. Daar willen Unicef en de Internationale Arbeidsorganisatie komaf met maken.

Unsplash

Bescherming is noodzakelijk

“We dringen er bij regeringen en internationale ontwikkelingsbanken op aan om prioriteit te geven aan investeringen in programma’s die kinderen uit het arbeidsproces kunnen halen. Én terug naar school kunnen krijgen. Daarnaast is er nood aan sociale beschermingsprogramma’s die gezinnen helpen om te voorkomen dat ze deze keuze moeten maken”, aldus Henrietta Fore. Zo roepen Unicef en ILO specifiek op tot sociale bescherming voor iedereen, maar voornamelijk voor kinderen. Er is nood aan universele kinderbijslag en kwaliteitsonderwijs. Daarnaast is er nood aan de bevordering van fatsoenlijk werk voor volwassenen zodat kinderen geen gezinsinkomen hoeven te genereren. Kortom: kinderen hebben een veilige leefomgeving nodig. Tenslotte is het ook belangrijk dat de Europese wetgeving omtrent kinderarbeid zich wereldwijd uitbreidt. Op deze manier hebben kinderen het recht op bescherming en kunnen zij hier ieder moment op terugvallen.

Lees meer Marie Claire op: De impact van corona op vrouwelijke vluchtelingen is groter dan verwacht; Gezondheidszorg van kinderen in armoede lijdt (nog) meer onder coronacrisis; Waarom je de grote BAFTA-winnaar ‘I May Destroy You’ dringend moet zien.

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Kinderarbeid, Lageloonlanden, Unicef.