Gezondheidszorg van kinderen in armoede lijdt (nog) meer onder coronacrisis
© Getty Images

Gezondheidszorg van kinderen in armoede lijdt (nog) meer onder coronacrisis

Door Enya Torrez
Leestijd: 2 min

Door de coronacrisis hebben kansarme gezinnen het financieel nog moeilijker. Uit de meest recente gezondheidsenquête van Sciensano blijkt dat steeds meer huishoudens een medisch bezoek uitstellen. "Ouders kunnen zich vaak een simpel bezoekje aan de tandarts of huisarts niet veroorloven", aldus Christiaan Hoorne, algemeen directeur van Stichting Pelicano.

/

Kansarme gezinnen stellen doktersbezoek langer uit

Armoede is nog steeds een factor die toegang tot gezondheidszorg moeilijk maakt. Uit de laatste gezondheidsenquête van Sciensano blijkt dat 9,1 procent van de huishoudens medische zorgen moet uitstellen door financiële problemen. Maar liefst 15,1% van de huishoudens geeft aan dat gezondheidszorg moeilijk te dragen is.

Door de coronacrisis trekken steeds meer mensen aan het korte eind, wat tot nog meer uitstel van medische zorgen leidt. Cijfers van kinderarmoedebestrijdingsorganisatie Stichting Pelicano toont dat sinds de start van de coronacrisis er zo’n 35% meer financiële middelen nodig waren om aan de medische noodkreten te beantwoorden. Daar bovenop zag Stichting Pelicano ook een verdubbeling van de extra steun voor psychologische zorgen.

“Geen enkel kind in armoede krijgt de gezondheidszorg waarop het recht heeft. Dit geldt zowel voor medische zorgen als paramedische zorgen. Ouders kunnen zich vaak een simpel bezoekje aan de tandarts of huisarts niet veroorloven, laat staan psychologische hulp. Nochtans dragen kinderen in armoede altijd een rugzak met zich mee. Dit verergert door de coronacrisis,” aldus Christiaan Hoorne, algemeen directeur van Stichting Pelicano.

Een goede gezondheidszorg voor (jonge) kinderen is nochtans heel belangrijk. Nalatigheid kan effect hebben op de ontwikkeling van het kind, effecten die het kind voor de rest van het leven met zich meedraagt. Ook de zorgpartners waarmee Stichting Pelicano samenwerkt, zien de nood aan extra financiële hulp voor gezondheidszorg bij ouders stijgen. Vooral de vraag naar ondersteuning voor psychologische hulp stijgt. “We voorzien de laatste tijd niet alleen meer budget voor medische en logopedische hulp, maar ook psychologische hulp. Onze Pelicano-kinderen voelen aan dat ze anders zijn dan hun leeftijdsgenootjes door hun moeilijke financiële thuissituatie. Jonge kinderen beseffen veel meer dan je zou denken en daardoor voelen ze zich soms minder goed in hun vel,” zegt Kelly Dildick, directrice van basisschool De Klimop in Gistel.

/

Meer inzetten op remgeld

Het is uiterst belangrijk dat er meer ingezet wordt op de derdebetalersregeling, zodat kinderen de gezondheidszorg krijgen waarop ze recht hebben. De derdebetalersregeling zegt dat wanneer gezinnen het financieel moeilijk hebben zij enkel nog het remgeld hoeven te betalen bij een medische consultatie. Een systeem in het leven geroepen om de drempel naar medische hulp te verlagen.

Stichting Pelicano wil dat de overheid beter inzet op de sensibilisering van deze derdebetalersregeling. Ook de beroepsverenigingen voor huisartsen en tandartsen moeten een tandje bijsteken: zij moeten de toegang tot gezondheidszorg mogelijk maken door in elke praktijk de derdebetalersregeling in te voeren. Want ondanks de verplichting zijn er nog steeds zorgverleners die dit systeem niet hanteren.

Lees meer Marie Claire op: Mentale gezondheid: hoe de lockdown me kapotmaakte, Ga samen met je kroost op de foto en steun de strijd tegen moedersterfte en De regering wil celstraffen voor verkrachting optrekken van 5 naar 10 jaar.

Tags: Gezondheidszorg, Kansarmoede, Kinderen.