Safer Internet Day: meer slachtoffers van cyberpesten sinds corona
© Getty Images

Safer Internet Day: meer slachtoffers van cyberpesten sinds corona

Door Enya Torrez
Leestijd: 2 min

Ondanks het telewerken en afstandsonderwijs werd pesten op de werkvloer of de speelplaats niet onderdrukt in 2020. In tegenstelling, de coronacrisis heeft voor meer slachtoffers dan ooit gezorgd. Zowel kinderen als volwassenen moeten eraan geloven.

/

Safer Internet Day

Op 9 februari is het Safer Internet Day, een dag die in het leven geroepen is om van het internet een veiligere plek te maken. Want zowel jongeren als volwassenen kunnen ten prooi vallen aan de gevaren van het internet. Niet alleen cybercriminaliteit en phising zijn een groot probleem in de digitale wereld. Kinderen zijn vaak een makkelijk doelwit, en zijn vooral kwetsbaar voor cyberpesten. Maar ook volwassenen ontsnappen er niet aan, en de coronacrisis heeft de problematiek geen goed gedaan.

Week tegen pesten

Safer Internet Day

Unsplash

Het is niet toevallig dat Safer Internet Day valt in de Vlaamse Week Tegen Pesten. Onder pesterijen verstaan we traditioneel het bewust uitsluiten van anderen, informatie achterhouden, beledigen en onaangename grappen uithalen. Maar ook cyberpesten wordt hiertoe gerekend. Sinds de start van de pandemie moe(s)ten we massaal vanuit thuis werken of les volgen. Dit heeft tot vele nieuwe vormen van pestgedrag geleid waartoe de pandemie zelfs als aanleiding wordt beschouwd. We zien bijvoorbeeld dat mensen worden aangepakt omdat ze andere waarden en normen hanteren rond de maatregelen. Er is ook wederzijds onbegrip tussen mensen die wel en niet willen en/of mogen thuiswerken en soms worden collega’s die terugkeren uit quarantaine bekeken of zelfs gemeden. Ook zijn er gevallen van bewust hoesten of spuwen bekend”, vertelt Hilde De Man, verantwoordelijke psychosociaal welzijn bij IDEWE. “De manier waarop onrespectvol gedrag geuit wordt, verandert gewoon: de achterklap in het vaste lunchkliekje is bijvoorbeeld verhuisd naar WhatsApp- of Teams-groepjes.”

“De cijfers liegen niet, pesten is het afgelopen jaar niet afgenomen. Ook niet op de werkvloer, en al zeker niet bij kinderen. Dat toont aan dat de digitalisering van ons werk en het feit dat we veel minder in groep samen zijn, de gelegenheid voor en oorzaken van conflicten en pestgedrag niet doen afnemen. Pesten is dus een structurele uitdaging. Maar gelukkig wel iets waar we samen iets aan kunnen doen, te beginnen door het onderwerp tijdens deze Vlaamse Week Tegen Pesten voldoende aandacht te geven”, vertelt Hilde De Man verder.

/

Verontrustend meer slachtoffers bij kinderen

Uit onafhankelijk onderzoek van AXA Partners blijkt dat kinderen steeds meer met cyberpesten te maken krijgen. De cijfers zijn zelfs verontrustend gestegen tegenover vorig jaar. 1 op de 5 ouders geeft aan dat hun kind slachtoffer werd van cyberpesten, een grote stijging in vergelijking met 2019, toen amper 4% dit aangaf. Ouders wiens kind nog niet in aanraking kwam met cyberpesten, zijn wel angstig voor het fenomeen. 59% van de ouders vreest namelijk dat hun kind ooit online gepest zal worden.

Het onderzoek toont verder aan dat scholen een belangrijke rol kunnen en moeten spelen in het informeren van kinderen. De meerderheid van de ouders (52%) vindt namelijk dat de school van hun kinderen onvoldoende aandacht schenkt aan de online gevaren die kinderen kunnen treffen. Daarom nemen vele ouders het heft in eigen handen en informeren zij hun kinderen zelf over cyberpesten (36%), al gebeurt dit nog steeds te weinig.

Lees meer Marie Claire op: Vrouwenbeweging schakelde een jaar over naar 30-urenwerkweek: “Kwaliteit van leven stijgt” , Hoe onschuldig is Yubo, de Tinder-app voor kinderen? en TelenetGo helpt ouders met de do’s en dont’s van sharenting.

Tags: Cyberpesten, Safer internet day, Week tegen pesten.