Plan international vraagt hulp van jongeren om seksuele intimidatie tegen te gaan
© Unsplash

Plan international vraagt hulp van jongeren om seksuele intimidatie tegen te gaan

Door Enya Torrez
Leestijd: 3 min

Uit onderzoek van Plan België blijkt dat 91% van de meisjes en 28% van de jongens al te maken kregen met seksuele intimidatie op straat. Een verontrustend cijfer. De situatie verslechterde tijdens de huidige pandemie en dus vroeg Plan International de Europese jongeren om hulp.

/

J-500 debat

Van nafluiten tot ongewenste aanrakingen, jongeren over heel de wereld krijgen wel eens te maken met seksuele intimidatie zodra ze hun huis verlaten. Jonge vrouwen in het bijzonder voelen zich hierdoor constant onveilig op straat. Een tendens die tijdens de huidige pandemie enkel verergerde. Simpelweg omdat er minder mensen op straat zijn en daders minder risico lopen om op hun gedrag aangesproken te worden. “Enerzijds zijn mensen nu gedwongen om meer thuis te blijven”, vertelt Heidy Rombouts, Nationaal Directeur van Plan International België. “Maar dat maakt ook dat wanneer mensen weer buiten komen, zij zich soms nog onveiliger gaan voelen. Ook omdat de normale circulatie in steden veranderd is, wat maakt dat er plekken zijn die vandaag als meer onveilig worden aangevoeld dan voordien.”

Op 9 februari riep Plan International dan ook de hulp in van zo’n 500 Spaanse en Belgische jongeren. Het doel was om hen zelf te laten discussiëren over seksuele intimidatie en dat binnen vijf thema’s, waaronder openbaar vervoer en onderwijs. De deelnemers bespraken in totaal 25 aanbevelingen en stemden op het einde van het digitaal event voor de volgende top 5: jongerenparticipatie, sensibilisering, onderwijs, publieke ruimte en openbaar vervoer.

/

Ter gelegenheid van het J500 safer cities-evenement spraken wij kort met Heidy Rombouts, Nationaal Directeur van Plan International België.

Waarom is het zo belangrijk om dit gesprek met jongeren te voeren?

“We vinden het heel belangrijk om in gesprek te gaan met jongeren, omdat zij vaak getroffen zijn door seksuele intimidatie en geweld. Omdat wij er echt van overtuigd zijn dat jongeren deel van de oplossing zijn, door hun ervaringen. Dat zij het best weten wat kan helpen in welke situatie. Dus die participatie daar zijn wij echt wel van overtuigd. Niet alleen vanuit een democratisch principe, maar ook vanuit een effectiviteitsprincipe. Wat dat echt een verschil kan maken.”

Is het van groot belang dat we over dit probleem blijven praten, met onze omgeving?

“Ja, omdat het nog altijd een groot probleem is, wereldwijd. Wanneer je kijkt naar ons ‘safer cities’-programma, dat is echt een internationaal programma. Dus het is niet zo dat het over een probleem gaat dat acuter is in land A dan in land B. Wij zijn bovendien al heel ver gevorderd met emancipatie, maar zolang niet iedereen zich veilig kan voelen in de stad, dan hebben we eigenlijk nog niet bereikt wat dat we zouden moeten bereiken. Het nieuws en de data liegen er niet over, dit is en blijft een heel groot probleem in onze samenleving. Bijvoorbeeld de hele problematiek van moord en geweld op vrouwen, ook daar zien we dat de cijfers in onder andere België enorm slecht zijn. Dus dat hele thema is jammer genoeg nog altijd een probleem van 2021.”

“Misschien zitten we wel met de generatie die zegt: stop, we zijn het hier niet mee eens”, Heidy Rombouts

Zoals u zelf aanhaalt, heel veel jonge vrouwen en meisjes voelen zich onveilig op straat, hoe kan je als ouder hierin het best helpen of mee omgaan?

“Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders in de eerste plaats ook luisteren naar hun jongeren en hun kinderen. Enerzijds om aan te geven dat ze hen serieus nemen. Dat ze het niet gaan weglachen of minimaliseren. Dat ze het in een gesprek mee opnemen. Anderzijds ook om ervoor te zorgen dat jongeren en kinderen zich gehoord voelen door hun ouders. Ik denk dat het bovendien belangrijk is dat ouders er actief over mee spreken zodat jongeren er zich ook wel bewust van zijn dat het gebeurt en dat ze ook de nodige hulplijnen ter beschikking stellen. Jongeren praten namelijk soms liever over bepaalde dingen met andere jongeren of met onafhankelijke hulpverleners dan met hun ouders.”

Denk je dat het ooit gaat beteren, ben je hoopvol?

“Ik ben eigenlijk heel hoopvol, als je kijkt naar vandaag en hoeveel jongeren hier aanwezig zijn. Dat is fantastisch. De tijden zijn moeilijk en ik weet dat er door heel veel mensen ook kritisch wordt geschreven over onze jongeren. Ik vind echter dat onze jongeren het fantastisch doen. Hun solidariteit is enorm, hun vrijheid en mogelijkheden worden enorm beperkt en als je ziet vandaag hoeveel respons dat we hebben dan vind ik dat een fantastische aanmoediging. Misschien zitten we wel met de generatie die zegt: stop, we zijn het hier niet mee eens, we zijn ons veel meer bewust van de problemen en willen positief bijdragen aan een verandering. Dus ik ben absoluut hoopvol met deze generatie aan jongeren.”

Lees meer Marie Claire op: Meer dan de helft jonge vrouwen al online lastiggevallen, Coronacrisis dreigt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten en #MeTooIncest: tienduizenden mensen getuigen over incest en kindermisbruik.

Tags: Plan België, Seksuele intimidatie.