Genderongelijkheid op de werkvloer: vrouwen zijn slimmer, mannen rijker
© Getty Images

Genderongelijkheid op de werkvloer: vrouwen zijn slimmer, mannen rijker

Door Florianne Thys
Leestijd: 3 min

Genderongelijkheid is een wereldwijd probleem. Mannen krijgen meer kansen dan vrouwen op de werkvloer en dat is zichtbaar in de functie, het loon en het aantal werkuren dat beiden krijgen. België scoort nochtans niet slecht in vergelijking met de rest van Europa, maar we zien dat het nog veel beter kan als we de sectoren eens grondig onder de loep nemen.

Op de Europese arbeidsmarkt verdienen vrouwen gemiddeld 15% minder dan mannen. Dat is een duidelijke loonkloof, wat slaat op het verschil in het gemiddelde bruto uurloon tussen vrouwen en mannen. Maar hoe komt dat nu? Omdat meer vrouwen dan mannen halftijds of parttime werken, vrouwen meer actief zijn in de ‘zachtere’ sectoren en daardoor ontbreken in de zogenaamde ‘mannenberoepen’. En vrouwen meer onbetaald werk doen.

Vrouwenkloof

Vrouwen en mannen hebben beiden hun verantwoordelijkheden maar dat leidt duidelijk niet tot gendergelijkheid. Als we hier dieper op ingaan dan merken we zelfs al meteen genderongelijkheid op. De vrouw haar verantwoordelijkheden liggen vaak bij het gezin en het huishouden en dat is niet zo bij de grote meerderheid van de mannen. Zij smijten zich in hun job en hun grootste verantwoordelijkheden bevinden zich daar. Qua gendergelijkheid zit hier een grote kloof en to be honest: eerlijk is dat niet.

/

Genderongelijkheid in lager betaalde sectoren

Bepaalde sectoren zijn minder goed betaald en het zijn net die sectoren waar vrouwen in grote aantallen actief zijn. Denk aan de zorgsector, het onderwijs en de verkoopsector. Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Europese Commissie in 2019. Helaas is er op vlak van loon nòg een groter verschil op te merken tussen mannen en vrouwen in een leidinggevende functie. Hier worden vrouwen ongeveer 23% minder betaald dan mannen in eenzelfde functie.

1 op 3 zelfstandige vrouwen

‘Carrièrevrouwen verwaarlozen hun kinderen’ dat is één van de argumenten die vrouwen op hun bord krijgen van zodra ze ambitieus zijn. Het is bijna niet geloven hoe sterk deze gestereotypeerde genderrollen doorgedrongen zitten in de maatschappij. Maar dat is de realiteit en dat zien we in de cijfers van Statbel: ongeveer 53% van de vrouwen is in het bezit van een diploma hoger onderwijs, terwijl dat bij mannen maar 41% bedraagt. En tòch zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de hogere functies. Het is de verdeling van kansen en opportuniteiten die verschillend zijn naargelang geslacht en dat draagt bij aan een blijvende ongelijkheid.

Pexels

/

Andere job, andere kwalificaties

Vrouwen en mannen veranderen weleens van job en beiden hebben ze daar hun reden voor. Vrouwen vinden het vooral belangrijk dat ze een job doen die aansluit bij hun capaciteiten. Al is de belangrijkste reden om te veranderen van job: meer uren presteren. Vaak zijn ze niet tevreden met de hokjes ‘parttime’ of ‘halftime’ waarin ze geduwd worden. Mannen hun redenering voor verandering is voornamelijk dat ze hun vorige job eerder als een opzetje beschouwen voor een volgende uitdagende job.

Genderongelijkheid in managementfuncties

Hieronder sommen we even op in welke sectoren vrouwen het sterkste ondervertegenwoordigd zijn, gebaseerd op een tabel van Statbel in 2019.

 • ambachtslieden zoals een bakker, een smid, een slager, etc.
 • technische beroepen zoals het bedienen van machines, installaties
 • brandweerlui
 • managementfuncties, zoals manager, CEO, adjunct in ICT, elektromechanica
 • ingenieurs
 • overheidsfuncties
 • politici
 • rijksdienst
 • raden van bestuur, commissarissen
 • tandartsen
 • medische specialisten

In heel wat beroepen, en voornamelijk in managementfuncties, is er een groot gemis aan het vrouwelijke geslacht. Natuurlijk is er ook een keerzijde en zijn er ook beroepen waar mannen ondervertegenwoordigd zijn. Maar het verschil zit hem voornamelijk in het loon. De sectoren hierboven verdienen beter en dat is het probleem. Genderongelijkheid zit dieper geworteld  dan enkel de ondervertegenwoordiging van vrouwen in bepaalde sectoren. De kansen op de arbeidsmarkt en het maandelijkse salaris dat een vrouw krijgt, draagt even goed bij aan genderongelijkheid. Misschien zelfs nog meer.

/

Vrouwen met een migratieachtergrond

Op vlak van werkenden met een migratieachtergrond doet België het in vergelijking met de rest van Europa helemaal niet goed. Allochtonen krijgen minder kansen aangereikt op de arbeidsmarkt in vergelijking met autochtonen. En ook hier worden vrouwen opnieuw nog meer aan de kant geschoven in het bedrijfsleven dan mannen. Als we een blik werpen op het aantal werkloze Belgische vrouwen en vrouwen met een migratieachtergrond, dan zien we dat allochtone vrouwen enorm gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. De laaggeschooldheid speelt hierbij een grote rol en dat zou helemaal niet het geval mogen zijn. Eén ding is zeker: vrouwen moeten meer kansen aangereikt krijgen, want zo is er helemaal geen sprake van gelijkheid en zal die er ook nooit komen.

Unsplash

Lees meer Marie Claire op: Sabré Cook: “ook vrouwen kunnen ingenieur worden”; Maak kennis met de powervrouwen achter 5 Belgische beautymerken; Saskia De Coster is ongelijkheid tussen mannen en vrouwen beu en richt sekte op

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Ambitieus, Arbeidsmarkt, Genderongelijkheid, Vrouwen.