De cost-of-living crisis vergroot de kans op depressies
© shutterstock

De cost-of-living crisis vergroot de kans op depressies

Door Melani Purnomo Widagdo
Leestijd: 1 min

De kans op een depressie is groot nu Europa en buurlanden worstelen met de crisis van de kosten voor levensonderhoud. Dat blijkt uit een studie van Eurofound, de Europese Stichting voor verbetering van levens- en arbeidsomstandigheden.

/

Twee derde van de ondervraagden uit de EU en 10 buurlanden melden in de enquête “Wonen, werken en COVID-19” moeilijkheden te ervaren om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat aantal was hoger in de buurlanden van de EU dan in de EU zelf. 81% van de buurlanden meldde moeilijkheden om rond te komen, tegenover 48% in de EU27. Respondenten uit de buurlanden van de EU meldden ook een hoog risico op depressie. De resultaten zijn vooral alarmerend voor personen tussen 18 en 44 jaar. 75% werd geacht een risico op depressie te lopen.

Over de hele lijn werd er een slecht evenwicht tussen werk en privéleven gemeld. De bevindingen laten grote verschillen tussen de landen zien wat betreft werkuren en arbeidsvermoeidheid, waarbij vrouwen vaker vermoeidheid ervaren. Dit komt omdat zij het grootste deel van het onbetaalde huishoudelijke werk in hun vrije tijd doen, vooral in de buurlanden van de EU. Dit belicht nogmaals de noodzaak van gendergerichte actieve arbeidsmarktmaatregelen die vooral op vrouwen zijn gericht, en van effectief overheidsbeleid in de gezondheids- en zorgsector.

Uit de enquête van voorjaar 2022, die betrekking had op de EU-lidstaten en buurlanden Albanië, Kosovo, Noord-Macedonië, Georgië, Moldavië, Palestina, Jordanië, Libanon, Marokko en Tunesië, blijkt dat er in alle landen ernstige bezorgdheid bestaat over de stijgende kosten van levensonderhoud.

Lees ook: Met deze zes tips kom je een winterdip door

/

Nood aan verdere beleidsaandacht voor jongeren

De factsheet toont ook een lage mate van levenstevredenheid onder de ondervraagden, vooral in alle tien buurlanden van de EU. De ontevredenheid leeft vooral onder jongere respondenten, die ook een sterk gevoel van sociale uitsluiting vertonen. Dit weerspiegelt de blijvende effecten van de pandemie, schetst een somber beeld in heel Europa. En daarnaast benadrukt het de noodzaak van verdere beleidsaandacht, met name voor jongeren.

Wat onderwijs betreft, gaf meer dan 70% uit de buurlanden van de EU aan onvoldoende toegang te hebben tot onderwijs- en opleidingsprogramma’s. Tegenover de EU27 is dat slechts 36%. In het algemeen vinden de meeste werkloze respondenten het moeilijk om toegang te krijgen tot verdere onderwijs- en opleidingsprogramma’s. Terwijl respondenten met een baan en met een hoger opleidingsniveau oververtegenwoordigd zijn in dergelijke regelingen. Uit het onderzoek blijkt dat de pandemie voor iedereen veel uitdagingen heeft gesteld, met name de buurlanden van de EU.

Lees ook: Women on Boards: een nieuwe Europese richtlijn tegen glazen plafonds

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Cost-of-living, Depressie, Energiecrisis.