#Bloomforchange: 10 concrete actiepunten om seksueel geweld tegen te gaan
© Getty Images

#Bloomforchange: 10 concrete actiepunten om seksueel geweld tegen te gaan

Door Naomi Wouters
Leestijd: 5 min

Vorig jaar herdachten we Julie Van Espen met de actie #Bloomforchange. Met een vervolg op hun campagne wil Punt. vzw concrete veranderingen zien. Daarom bezorgde de vzw 10 beleidspunten samen met 15.000 handtekeningen aan de overheid. Een sterk signaal voor een hoopvolle toekomst. Lees meer over de actiepunten en ontdek hoe je je steentje kan bijdragen.

/

1. Praat over seks en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

De campagne roept met dit actiepunt op om in te zetten op Publieke Awareness-campagnes rond toestemming en seksueel overschrijdend gedrag. Wat is grensoverschrijdend gedrag en hoe kan je ermee omgaan? Verder wil de vzw dat relationele vorming in scholen een verplicht onderdeel wordt. Het is belangrijk om vanaf een jonge leeftijd te praten over grenzen aangeven en respecteren. Ouders spelen ook een belangrijke rol: licht hen in over hoe ze seks bespreekbaar maken met hun kinderen. Zo kunnen ze preventief handelen bij vermoedens van onveiligheid. Als laatste wil de vzw de drempels voor een gesprek verlagen door rekening te houden met belangrijke elementen zoals cultuur, religie, angst enzovoort. Daarbij is het belangrijk om hulplijnen voor slachtoffers of plegers bekender te maken bij een groot publiek.

Wat kan jij doen? Onderteken en deel deze actiepunten. 

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)

/

2. Zet in op laagdrempelige en betaalbare hulpverlening voor slachtoffers

Met dit tweede actiepunt wil de vzw ervoor zorgen dat slachtoffers weten waar ze terecht kunnen voor welke hulp. Ze willen toegankelijke, betaalbare en gespecialiseerde hulpverlening rond traumaverwerking. Voor minderjarigen betekent dat vaak hulp binnen een familiekring. Punt. vzw wil daarom een antwoord bieden aan intrafamiliaal geweld in het heden én uit het verleden. Een belangrijke tool in die ondersteuning is uitgebreide, outreachende hulpverlening. Zo streven ze naar een beter bereik van slachtoffers en minderheidsgroepen.

Wat kan jij doen? Wees je bewust van de hulplijnen die er bestaan, zoals 1712, Chat seksueelgeweld.be, Nupraatikerover.be

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)

/

3. Ondersteun slachtoffers in een juridisch proces: van klacht tot uitspraak

Een van de grootste drempels voor slachtoffers is de onduidelijkheid rond de werking van politie en justitie. Helaas worden in België 53% van de verkrachtingen geseponeerd. Om deze drempel aan te pakken wil de vzw de informatieverspreiding rond aangifte doen, verbeteren. Andere hefbomen zoals de mogelijkheid om meer bewijslast aan te leveren, herbekijken van de verjaringstermijn, betere juridische communicatie en meer informatie over slachtoffer-daderbemiddeling kunnen het hele juridische proces vergemakkelijken.

Wat kan jij doen? Als iemand je inlicht over seksueel grensoverschrijdend gedrag, kan je die persoon aanmoedigen om aangifte te doen. 

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)


/

4. Specifieke opleiding rond seksueel geweld binnen politie, justitie en hulpverlening

Wanneer de politie, justitie of hulpverlening niet gepast reageert op grensoverschrijdend gedrag, ligt dat vaak gewoonweg aan het feit dat ze over te weinig kennis beschikken rond dit thema. Extra aandacht besteden aan seksueel geweld binnen de politie- en magistraten opleiding is daarom een must. Een belangrijke doelstelling is inspecteurs bewustmaken van de drempels die komen kijken bij seksueel geweld, zoals seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Wat kan helpen? Een ruimer aanbod van korte vormingen rond dit thema en  hogescholen en universiteiten die seksueel overschrijdend gedrag opnemen in de sociale, hulpverlenende opleidingen.

Wat kan jij doen? Werk je in de sociale en/of onderwijssector? Verdiep je in dit thema. Dat kan door het volgen van reeds bestaande opleidingen. 

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)

/

5. Betrek omgeving van slachtoffers bij herstel

Wanneer een slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag valt, mogen we de omgeving niet vergeten. Het trauma van een slachtoffer reflecteert zich vaak op de directe omgeving van het slachtoffer. Daarom is het belangrijk om ook awareness-campagnes voor de omgeving op te richten. Punt. vzw roept op om de omgeving te helpen om met de situatie om te gaan en een gepaste reactie te bieden.

Wat kan jij doen? Bekijk de tips over hoe je een slachtoffer kan opvangen hier.

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)

/

6. Uitbreiding en evaluatie van de Zorgcentra na seksueel geweld

Voor de Coronacrisis beloofde de regering extra zorgcentra. Dat die zo snel mogelijk komen is uiterst belangrijk. Het doel? Een Zorgcentrum in elke provincie. Zodat slachtoffers van seksueel overschrijdend gedrag over heel België terecht kunnen in een nabij centrum. Dat en inhoudelijke uitbreidingen van bestaande Zorgcentra, waaronder betere justitiële ondersteuning. Daarnaast is het ook belangrijk dat de overheid inzet op bewustwordingscampagnes om de bestaande centra meer bekend te maken. Als laatste is het minstens even belangrijk om de Zorgcentra te evalueren, met een duidelijke mapping van problemen en best practices.

Wat kan jij doen? Nagaan wat voor jou en je omgeving het dichtstbijzijnde zorgcentrum is. Op dit moment heb je er een in Luik, Brussel en Gent.

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)

/

7. Nood aan globale cijfers: het in kaart brengen van het probleem

Momenteel zijn er te weinig cijfers en te weinig onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Het onderzoek naar deze problematiek in Vlaanderen wordt momenteel nog te versnipperd gevoerd. Punt vzw pleit voor een betere dataverzameling, aan de hand van wetenschappelijk herhaald onderzoek op Vlaams en nationaal niveau. Op die manier kan de overheid tendensen blootleggen, zodat ze gegronde maatregelen kan nemen.

Wat kan jij doen? Zie je een vragenlijst passeren rond dit thema? Vul die dan in. Zo help je onderzoekers en uiteindelijk aan een verbetering van de aanpak van het probleem.

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)

/

8. Inzetten op (dader) preventie

Voor dit actiepunt is sensibilisering key. En die sensibilisering begint op school. Vorming in scholen is nodig, dat kan gaan over een primaire preventie gegeven door externe experten of leerkrachten. Daarnaast is het belangrijk om daders laagdrempelige hulp aan te bieden. In Vlaanderen werkt de Stop it Now!-hulplijn goed, maar er bestaat geen Franstalig of Duitstalig alternatief. Bovendien mist de organisatie nog structurele middelen, ook daar zou nog werk van gemaakt moeten worden.

Wat kan jij doen? Maak je je zorgen over het gedrag van iemand in je omgeving? Bel naar Stop it Now! of 1712. 

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)

/

9. Inzetten op daderbehandeling

Op het programma van Punt. vzw staat ook daderbehandeling. Met dit actiepunt benadrukt de vzw het belang van zorg voor seksuele zedendelinquenten en mensen die hier preventief hulp voor zoeken. Verder roept het actiepunt ook op om aandacht te schenken aan familie en partners en om een aanbod te voorzien voor minderjarige plegers, plegers met een verstandelijke beperking en vrouwelijke plegers. Om beter in te zetten op daderbehandeling is het ook belangrijk om een dagelijkse bezetting van de hulplijn te voorzien en te focussen op een goed begeleid terugkeertraject.

Wat kan jij doen? Vertelt iemand jou een verontrustend verhaal of maak je je zorgen om iemands gedrag? Moedig deze persoon aan om hulp te zoeken. 

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)

/

10. Kies voor samenwerking

De campagne afsluiten doet Punt. vzw met een oproep voor samenwerking. De vzw moedigt de overheid aan om voor een overkoepelend overleg te zorgen, waarbij Vlaams én Federaal niveau samenwerken. Samenwerken betekent een uniform aanspreekpunt op politiek niveau, een goede doorstroming van gedetecteerde problemen en een uitwisseling van good practices.

Want alleen samen kunnen we de strijd tegen seksueel geweld voeren. #Bloomforchange

Wat kan jij doen? Werk jij structureel rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag als organisatie of als individu? Bundel dan de krachten: contacteer partnerorganisaties om samen te werken! 

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

Een bericht gedeeld door PUNT. vzw (@puntvzw)

Bron: Puntvzw.be 

Lees meer Marie Claire op: Een transparante blik op het loon kan de loonkloof dichten, Maak kennis met de powervrouwen achter 5 Belgische beautymerken, Chanel FW21/22: het startschot van de ‘roaring twenties’

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: #Bloomforachange, Seksueel geweld, Seksueel grensoverschrijdend gedrag.