Een transparante blik op het loon kan de loonkloof dichten
© Getty Images

Een transparante blik op het loon kan de loonkloof dichten

Door Florianne Thys
Leestijd: 2 min

Geslacht mag niet langer een obstakel vormen voor je salaris. Een gelijk loon voor gelijk werk is één van de streefdoelen van de Belgische wetgeving. Om de loonkloof te dichten, stelde de Europese Commissie een nieuwe richtlijn op waarbij ze streeft naar transparantie in de lonen van werknemers.

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is frappant en oneerlijk. Vrouwen krijgen in vele gevallen een lager loon dan mannen, ondanks ze dezelfde job uitoefenen. En veelal blijft loondiscriminatie verborgen aangezien sommige functies een andere benaming krijgen naargelang de job ingevuld wordt door een man of vrouw.

Transparantie in het loon

Weet jij hoeveel jouw vriendinnen of vrienden verdienen? De kans is groot dat je dat niet tot in detail weet, of dat je daar zelf helemaal geen idee van hebt. Het gaat zelfs zo ver dat we niet weten hoeveel onze eigen collega’s verdienen, terwijl we exact dezelfde job uitvoeren. In principe is loonongelijkheid volgens de wet verboden, aangezien dit een vorm van discriminatie is op vlak van geslacht. Vandaar dat het stiekem gebeurt en dat maakt het eigenlijk nog erger.

Vrouwen verdienen minder

Het gebrek aan loontransparantie vormt een hindernis voor de wet van 22 april 2012 die streeft naar de bestrijding van de loonkloof. Een man verdient per uur maar liefst 9,6 procent meer dan een vrouw. De loonverschillen ontstaan naast het verschil in geslacht, ook door verschillende keuzes die gemaakt worden, zoals de opleiding die je volgt, het beroep dat je doet, de plaats waar je tewerkgesteld bent, en zo gaat dat nog even door.

Pexels

/

Loonkloof door keuzes

De resem aan keuzes die je maakt, hangt nauw samen met je geslacht. Vrouwen kiezen sneller voor een beroep dat te combineren valt met hun gezin. Zo doen vrouwen vaker een parttime job van zodra zij kinderen hebben en zijn jobs dicht bij huis extra gemakkelijk. Vaak leidt dit ertoe dat vrouwen in kleine bedrijven aan de slag gaan, waar de lonen automatisch lager liggen dan in een grootschalig bedrijf. En dat verschil trekt zich door van zodra vrouwen wat ouder zijn. Als de kinderen uit huis zijn, en vrouwen meer tijd hebben om te werken, zien we nog steeds dat het loon per uur lager ligt dan bij mannen. Het ligt zelfs nóg lager dan op jongere leeftijd.

Recht op informatie

De nieuwe richtlijn van de Europese Commissie houdt in dat zowel mannen als vrouwen gegevens kunnen opvragen over hun loon in vergelijking met het gemiddelde in het bedrijf. Zo kijkt men specifiek naar het geslacht en de jobfunctie. Verder moet een sollicitant van bij het begin informatie krijgen over de loonuitbreiding in de toekomst. Op die manier weet de persoon of hij recht heeft op een salarisverhoging.

Aan de grote bedrijven wordt gevraagd om een jaarlijkse update te publiceren over de loonkloof tussen de vrouwen en mannen in het bedrijf. Ook de bonussen of exraatjes dienen hier vermeld te worden. Als hieruit blijkt dat de loonkloof 5 procent bedraagt, dienen de werkgevers dit te bespreken met de vakbond. En als blijkt dat dit verschil geen duidelijke verklaring kent, dan zullen er verdere maatregelen ondernomen worden om dit verschil weg te werken.

/

Grootste loonkloof in deze jobs

De ene sector lijdt onder een grotere loonkloof dan de andere. Zo zijn er jobs waar de loonkloof tot 24,3 procent bedraagt terwijl het verschil in andere sectoren maar 0,1 procent bedraagt. Hieronder staan de 10 jobs van groot naar klein opgesomd met de grootste loonkloof tussen mannen en vrouwen. Dat is gebaseerd op een onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De loonkloof is in alle 10 de gevallen in het nadeel van de vrouw.

  1. Specialisten in de gezondheidszorg
  2. Verkopers
  3. Specialisten in bedrijfsbeheer en administratie
  4. Bedieners van machines en installaties
  5. Ambachtsberoepen
  6. Monteurs
  7. Elektriciens
  8. Ongeschoolde arbeiders in mijnbouw, bouwnijverheid, industrie en transport
  9. Managers in administratie en verkoop
  10. Directeurs van grote ondernemingen

Lees meer Marie Claire op: Genderongelijkheid op de werkvloer: vrouwen zijn slimmer, mannen rijker; Braziliaans en Engels vrouwenvoetbalteam krijgen hetzelfde loon als mannelijke collega’s; Coronacrisis dreigt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Genderongelijkheid, Loonkloof.