Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof op dit jaar
© Getty Images

Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof op dit jaar

Door Florianne Thys
Leestijd: 2 min

Zwangerschap en ouderschapsverlof gaan hand in hand. Veelal neemt de moeder het ouderschapsverlof op zich, al blijkt uit een onderzoek van Partena Professional dat ook steeds meer mannen het doen. In 2021 neemt maar liefst 34,57 procent van de vaders ouderschapsverlof.

/

Heb je als ouder nood aan quality time met je pasgeboren baby? Dan kan dat op een wettelijk veroorloofde manier: ouderschapsverlof. Dat houdt in dat je recht hebt om voor een bepaalde periode minder of niet te werken. Hiervoor dien je de biologische moeder of vader te zijn, de ouder die het kind erkend heeft of een adoptieouder te zijn. Hoewel beide ouders het recht hebben om dit ouderschapsverlof op te nemen, neemt meestal één lid van het gezin dit op zich. In 2021 zien we dat de vader zich hier meer en meer voor toewijdt.

Vader en 42-plusser

Partena Professional deed recent een onderzoek naar de verschillende vormen van ouderschapsverlof waaruit enkele merkwaardige vaststellingen de aandacht trokken. In 2021 neemt 3,49 procent van de vaders meer ouderschapsverlof dan voorheen. De grootste toename situeert zich in de leeftijdsklasse van 30 tot 49-jarigen. Hier gaat het namelijk om een stijging van ongeveer 8,96 procent. Men verklaart dit enerzijds door de leeftijd: hoe ouder de vader, hoe groter de kans dat hij ouderschapsverlof opneemt. Dat valt op aangezien moeders jonger dan 42 jaar voornamelijk dit verlof opnemen en dit zich bij vaders net na 42-jarige leeftijd afspeelt.

Unsplash

/

Opleiding bepaalt ouderschapsverlof

Al speelt niet enkel de leeftijd hier een grote rol in, ook de opleidingsgraad van de vaders bepaalt deze keuze. In het onderzoek werd snel duidelijk dat mannen met een hogere of universitaire opleiding hier iets minder voor staan te springen. Dat percentage schommelt tussen de 25 en 30 procent. Vaders met enkel een middelbare opleiding nemen het ouderschapsverlof iets sneller op zich, namelijk 42,32 procent. Onder andere de gewijzigde wetgeving rond ouderschap en de veranderende waarden in de samenleving dragen hier hun steentje aan bij.

Soorten loopbaanonderbreking na zwangerschap

In principe kan je twee soorten ouderschapsverlof onderscheiden die door de RVA worden vergoed, met uitzondering voor een kind met beperking. Enerzijds is er de mogelijkheid om helemaal niet te werken gedurende vier maanden, halftijds te werken gedurende acht maanden, 1/5 te werken gedurende 20 maanden. Of 1/10 te werken gedurende 40 maanden. Dat is geldig tot je kind de leeftijd van 12 jaar heeft. Indien je kind een fysieke of mentale beperking heeft dan verlengt de leeftijdsgrens zich naar 21 jaar.

Anderzijds heb je naast het ‘echte’ ouderschapsverlof ook de mogelijkheid om een tijdskrediet met motief aan te gaan. Hiervoor dient je kind jonger dan 8 jaar te zijn en heb je maximum 51 maanden recht op een loopbaanonderbreking. Een voorwaarde die hieraan verbonden is: je dient minstens 24 maanden deeltijds of voltijds bij je werkgever in dienst te zijn. Opgepast voor de 51 maanden, want dit verschilt van werkgever tot werkgever. Op voorhand best goed informeren dus.

Lees meer Marie Claire op: LinkedIn voegt status ’thuisblijfhouder’ toe en dat is belangrijker dan je denkt; Nooit meer terug naar kantoor: 8 op de 10 Belgen willen blijven telewerken; Komt de 4-daagse werkweek er eindelijk aan?

 

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Ouderschapsverlof, Vaders, Zwangerschap.