Internationale Vrouwendag: waarom is de strijd voor vrouwenrechten nog steeds nodig?
© Shutterstock/MCB

Internationale Vrouwendag: waarom is de strijd voor vrouwenrechten nog steeds nodig?

Door Lieselot Luykx
Leestijd: 1 min

Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Eerlijk? Cliché om te zeggen ... Maar iedere dag zouden we hier extra aandacht aan mogen geven. Het beleid zou meer aandachtspunten in hun agenda moeten opnemen. En dit gebeurt nog steeds te weinig... Om even stil te staan én kritisch te willen zijn, willen we graag enkele feiten in kaart brengen.

/

Vrouwenrechten

Globaal gezien zijn tot op de dag van vandaag vrouwenrechten nog altijd niet vanzelfsprekend. Jep, geloof het of niet … Op geen enkele plaats in de wereld worden vrouwen niet achtergesteld. We worden dom gehouden met het feit dat er zogezegd gelijkheid wordt gegarandeerd in de wetgeving, vrouwelijk ondernemerschap wordt nog te weinig gestimuleerd, grensoverschrijdend gedrag blijft nog steeds taboe … Zo kwam er gisteren in het nieuws dat 1 op de 5 Belgische vrouwen zegt ooit al verkracht te zijn (Bron: Amnesty International).

We kunnen niet ontkennen dat we tot de dag van vandaag moeten blijven strijden voor gendergelijkheid én dit wereldwijd.

<<Lees ook – 8 maart: deze hedendaagse feministen moet je onthouden>>

/

Gelijkheid is nog niet bereikt in België

Enkele feiten:

  • De loonkloof tussen man en vrouw bedraagt 20%, de pensioenkloof zelfs 31%.
  • Slechts 1 op 3 leidinggevenden in de zakenwereld is een vrouw.
  • De overgrote meerderheid van de vrouwen voelt zich onveilig op straat, wordt regelmatig, soms dagelijks geconfronteerd met straatintimidatie. In Brussel werden bijna 9 op de 10 vrouwen geconfronteerd met een vorm van seksuele intimidatie.
  • Femicide – moord op vrouwen uit vrouwenhaat – komt in België twee keer zo vaak voor dan in buurland Frankrijk.
  • Partnergeweld blijft een bijzonder groot probleem. Het zijn vooral vrouwen – 1 op 7 – die slachtoffer worden van geweld door een partner of ex-partner.

 

  • Vrouwen met een migratieachtergrond worden dubbel gediscrimineerd in heel wat levensdomeinen. Zij worden niet enkel gediscrimineerd omwille van hun etniciteit-ras, taal, religie/levensbeschouwing, nationaliteit en verblijfsstatuut maar stoten daarnaast op drempels vanwege hun vrouw-zijn.
  • Steeds meer vrouwen lopen risico op armoede, vooral alleenstaande moeders hebben het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.
  • Vrouwelijke genitale verminking is een onderschat probleem: meer dan 8000 meisjes in eigen land lopen het gevaar genitaal verminkt te worden. Hun aantal is de afgelopen 10 jaar verviervoudigd.
  • Een aantal voorbeelden van vrouwonvriendelijke maatregelen van de Belgische regering, waarvan slechts 3 van de 13 ministers een vrouw is: het vergroten van de pensioenkloof ten nadele van vrouwen, het afschaffen van ongemotiveerd tijdskrediet dat door 60% van vrouwen werd opgenomen om de combinatie tussen werk en privé haalbaarder te maken.

(Bron: RoSa vzw, kenniscentrum voor gender en feminisme)

Dit kan zo niet verder! Dit weekend worden er heel wat activiteiten georganiseerd door het hele land om deze cijfers aan te kaarten én mensen hiervan bewuster te maken.

#EachforEqual!

Lees ook: Weekendagenda: Internationale Vrouwendag wordt gevierd in verschillende Belgische stedenL

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: 8 maart, Internationale Vrouwendag.