Helft van de Belgische meisjes neemt omweg uit schrik voor seksuele intimidatie
© Plan International

Helft van de Belgische meisjes neemt omweg uit schrik voor seksuele intimidatie

Door Florianne Thys
Leestijd: 2 min

Plan International België belicht de schaal van angst voor seksuele intimidatie bij Belgische meisjes. Éen op de twee meisjes neemt een omweg en vermijdt bepaalde plaatsen om niet in confrontatie te komen met nagefluit, achtervolgingen of ongewenste aanrakingen. Het is tijd om doelgericht actie te ondernemen: Antwerpen, Brussel en Charleroi doen mee.

/

Uit een onderzoek van Plan International België, een meisjesrechtenorganisatie, blijkt dat 95 procent van de meldingen van seksuele intimidatie van meisjes komen. Hiervan diende amper zes procent een klacht in bij de politie. De omvang van het probleem is dus weldegelijk groot, en daarom werden er enkele aanbevelingen uitgewerkt. Eentje hiervan is het trainen van aanspreekpunten: bij de politie, het jeugdwerk alsook op het openbaar vervoer.

Seksuele intimidatie

Nafluiten, achtervolgingen of ongewenste aanrakingen maken ieder op zich deel uit van seksuele intimidatie. Het is opvallend dat meisjes en vrouwen hier eender waar met te maken krijgen. Uit de cijfers blijkt dat seksuele intimidatie 29 procent op straat gebeurt, 16 procent tijdens een vrijetijdsactiviteit zoals uitgaan en 14 procent op het openbaar vervoer. Hoewel mensen zich het afgelopen jaar minder in het openbaar begaven, deed dit de cijfers niet dalen. In tegendeel, seksuele intimidatie verplaatste zich van drukke locaties naar verlaten plekken met weinig toeschouwers.

/

Nood aan hulp

Op dit moment krijgen slachtoffers van seksuele intimidatie nog te weinig ondersteuning. Niet van omstaanders, niet van politiediensten, niet van anderen. “We gaan voor een stadsbrede aanpak waarbij we iedereen betrekken die een verschil kan maken in de strijd tegen seksuele intimidatie”, dat zegt Heidy Rombouts, Nationaal Directeur van Plan Internationaal België. Veilige, verantwoordelijke en inclusieve steden is de toekomstvisie. De organisatie komt daarom op de proppen met enkele aanbevelingen. Onder andere preventie, bescherming, vervolging en overleg met jongeren vallen hieronder. Meer concreet betekent dit de creatie van aanspreekpunten, safe spaces en het opnemen van seksuele intimidatie in het politiereglement.

/

Antwerpen, Brussel en Charleroi

Plan International België staat er met het ‘Safer Cites project’ niet alleen voor. Zowel de stadsbesturen van Antwerpen, Brussel en Charleroi werken hier actief aan mee. Jinnih Beels, Schepen voor Onderwijs en Jeugd in Antwerpen, vindt de stem van jongeren belangrijk aangezien zij de experten zijn wat betreft hun leefwereld. Hun inbreng is belangrijk om een zicht te krijgen over waar het misloopt, maar vooral ook om concrete oplossingen aan te reiken. De jeugdwerkorganisaties en scholen vormen een belangrijke partner van de steden. Concreet zal er in november een gids op de markt komen voor niet-deelnemende Europese steden die de strijd met seksuele intimidatie willen aangaan. Op dit moment zijn er 16 Europese deelnemende steden, maar dat is niet genoeg. Good to know: sinds dit jaar is ook Gent aangesloten bij ‘Safer Cites’.

‘Safercities’ tegen seksuele intimidatie

Meisjes of vrouwen die met seksuele intimidatie in aanraking komen, kunnen altijd terecht bij Safercities. Dat is een nieuw digitaal platform waarop je de openbare plaatsen waar je je ongemakkelijk, bang of onveilig voelt, kan identificeren en delen. Met deze informatie gaat Plan International België aan de slag om een veiligere publieke ruimte te kunnen garanderen. Het is ook op deze manier dat Plan International haar onderzoek kon uitvoeren, namelijk met een online platform waarop duizenden getuigenissen werden aangevuld met advies van experten en van jongeren zelf. Zo vond in februari bijvoorbeeld de J500 plaats, een online debat over seksuele intimidatie waaraan 500 jongeren deelnamen. Het zijn kleine stappen, maar Plan International gelooft in een veiligere toekomst.

Plan International

Lees meer Marie Claire op: Nieuwe campagne richt zich voor het eerst op plegers van familiaal geweld; Amnesty International lanceert T-shirt tegen seksueel geweld; Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag eigenlijk? 

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Meisjesrechtenorganisatie, Plan International, Seksuele intimidatie.