Heidi Delobelle bekleedt toppositie als CEO voor AG: “Mijn empathie was zogezegd een nadeel”
©

Heidi Delobelle bekleedt toppositie als CEO voor AG: “Mijn empathie was zogezegd een nadeel”

Door Marie Geukens
Leestijd: 5 min

De versnelde digitalisering, de lage interestomgeving, een organisatie futurproof maken en over hoe communiceren rond duurzaamheid, dat ligt op het bord van Heidi Delobelle, kersvers CEO van AG. En in tijden van thuiswerk komt daar nog bij: hoe de connectie met de werknemers behouden? Meer dan een hele boterham dus, maar deze CEO is nog nooit bij de pakken blijven zitten. 

/

Als een heuse Heidi in Wonderland liep Heidi Delobelle (50) 23 jaar lang door de echelons van de marktleider in levensverzekeringen, tot ze in oktober 2020 op de zetel van de CEO mocht plaatsnemen. “Dat is iets dat ik zelf niet verwacht had. Het was ook mijn ambitie niet en soms moet ik zelf nog een beetje wennen. Ik ken het bedrijf natuurlijk zeer goed. Ik veranderde regelmatig van functie waarvoor ik uit mijn comfortzone moest komen. Dus ik denk wel dat ik met al die bouwsteentjes goed gewapend ben om de nieuwe uitdaging aan te gaan.”

Lees ook: Woman to watch: Isabelle Bollaert

Zocht je die verandering zelf op?

“Ik kan niet lang hetzelfde doen. Dan zei ik tegen mijn chef: ‘Ik heb zo het gevoel dat ik het allemaal al een keer gezien heb. Kan ik er niets bij nemen?’ Ik had daarbij niet de verticale promotie in gedachten, maar wel de jobinhoud. Binnen de drie à zes maanden zat ik op een andere functie, dus er is wel altijd heel hard geluisterd naar mijn behoeften. Soms gaf zelfs mijn mentor aan wanneer het tijd was om te veranderen. Dan zei hij: ‘Neem nu eens het organigram van gans AG en zeg eens waar je je nog ziet werken, beperk je zelf niet tot de dienst van je expertise.’ Voor mij was dat een stretch in mijn denken. En gewoon door die openheid van geest, denk je: ‘ah ja waarom niet?’.  En zo nam ik stappen die ik zelf nooit voor mogelijk zou gehouden hebben. Mijn mentor wist heel goed wie ik was en hij geloofde in mij, dat heb ik wel gevoeld. Hij zei zelfs een keer: ‘ik zie in jou iemand met veel potentieel dus ik heb zelf gevraagd om je mentor te zijn.’

/

Dat geeft wel een boost aan je zelfvertrouwen als jonge medewerker?

Ja, absoluut! Ik verschoot iedere keer als ze zoiets zeiden omdat ik altijd bezig was, stond ik daar niet bij stil. Ik vind mezelf niet zo ambitieus, het is meer de drive om nieuwe dingen te doen. Doorvoor heb ik ook nog andere, waaronder een vrouwelijke mentor, gehad. Van al die verschillende mentorships heb ik de nodige vruchten kunnen plukken. Binnen het bedrijf wordt dat structureel georganiseerd. Mentoren komen uit het directiecomité en uit het niveau eronder. Ik heb nu ook een aantal mentees.

Lees ook: Dit zijn de Belgen op de ‘Forbes 30 under 30 Europe’-lijst van 2021

Heb je ooit het gevoel gehad dat je je dubbel moest bewijzen als vrouw in de verzekeringsbranche?

Ik vind dat het nogal meegevallen is, maar dat hangt misschien af van mijn stijl en de stijl van de mensen rondom mij. De cultuur bij AG in mijn beginjaren was zeker nog veel hiërarchischer: de chef bepaalde wat we moesten doen en die klopte al eens goed op tafel. Bij mijn eerste evaluaties stond dat ik teveel een chef was tussen de mensen, mijn empathie was zogezegd een nadeel. En toch behaalde ik altijd de vooropgezette resultaten. Ik kon te weinig om met politieke spelletjes. En eens zoiets op je evaluatie staat, komt dat telkens terug. Dus vroeg ik aan mijn mentor: ‘wat moet ik daar mee doen, want als ik mezelf moet veranderen op die punten, dan moet ik een rol spelen en dat is iets dat ik niet wil doen’, waarop hij antwoordde: ‘Maar Heidi, dat is allemaal flauwekul. Dat zijn juist je sterktes, je moet daar op verder bouwen.’ 

/

Heeft u als vrouw meer aandacht voor het fysieke en mentale welzijn van uw 4000 werknemers?

Het is maar best dat mannen daar ook oog voor hebben, want anders komt het niet goed. Wat ik dan waarschijnlijk meer doe is echt naar het terrein gaan. Zo doe ik twee keer per week een small talk met twee mensen die ik niet ken uit verschillende afdelingen voor een informele babbel en dan weet ik weer een beetje wat er leeft op het terrein. Dan is er twee maal per maand ‘koffie met Heidi’, een informele babbel waar we dan met tien een koffie drinken. Daar merk je dat er toch wel heel veel vragen leven bij de mensen o.a. hoe we verdergaan na de covid enz. Bij digitale vormingen, geef ik een speech… Er zijn verschillende acties om de connectie met het bedrijf en de collega’s gaande te houden tijdens het thuiswerken. Ik probeer heel veel aanwezig te zijn, zelfs vanop afstand en ik merk dat dat enorm geapprecieerd wordt. Mijn communicatie blijft zeer authentiek en menselijk, ook dat wordt gewaardeerd. Nu zie ik ook weer twee keer een kwartier in mijn agenda staan, dat is zo belangrijk voor die mensen en voor mij betekent dat maar een half uur langer werken vanavond. 

Je volgt als vrouw een man,  heb je de ruimte om andere klemtonen te leggen? Of is dat niet nodig bij AG anno2021?

Dat hangt ervan af. Ik ben inderdaad helemaal anders dan mijn voorganger. Voor de meerderheid van de leden van het directiecomité, is de stijl misschien niet hard genoeg omdat ze zelf harder zijn. Maar dan zien ze dat we toch tot een oplossing komen zonder op de tafel te kloppen. Ik heb niet het gevoel dat ik hier nu echt nog wat meer mijn best moet doen omdat ik een vrouw ben. Het is wel weer een evenwicht vinden, maar dat lukt wel. De functie is zeer plezierig, maar ook zeer uitdagend. De dingen die tot bij mij komen, zijn de dingen die mislopen. Dus je moet je goed in je vel voelen, positief ingesteld zijn en veel stress aankunnen want anders is het geen leven. Maar ik slaap altijd zeer goed en ik geniet echt als we een klant, of een makelaar hebben kunnen helpen, dat geeft me energie.

/

U heeft een gezin met drie kinderen, zijn ze trots?

Ze zijn zeer trots. We hebben het niet zo makkelijk gehad in het begin om privé en werk georganiseerd te krijgen. Het waren heel lange dagen, ik was al doodmoe vooraleer ik op de trein zat en in het weekend moesten wij bijslapen. Toen de oudste naar het eerste leerjaar ging, is mijn man naar het onderwijs gegaan. Er is toen echt een rust over ons gevallen. Ik moest mij helemaal niks meer aantrekken van de organisatie thuis en dat is de reden waarom ik sta waar ik nu sta, want anders is dat onbegonnen werk.

Die verdeling is op een natuurlijke manier gekomen. Wij hadden hetzelfde parcours afgelegd: wiskunde-aggregatie, gevolgd door een studie actuariaat. Maar ik verveelde mij dood thuis tijdens mijn zwangerschapsverlof – we hadden een heel goede slaper als baby- , terwijl dat voor mijn man iets heel speciaals was. Hij begon meer dan ik de ouderschapsverloven op te nemen. Ook zijn job in het onderwijs is zeer goed uitgedraaid. Ik heb de kinderen in de week nooit veel gezien, in het weekend probeer je dan mee te gaan naar hun activiteiten. Zelfs al betekende het dat ik ’s nachts een beetje moest inhalen, ik heb nooit iets afgezegd voor mijn kinderen. Ik heb een hele goeie band met mijn kinderen. En ja, een beetje flexibiliteit: mijn jongste dochter wou altijd haar boekbespreking een keer repeteren, dan deed ze dat telefonisch terwijl ik van het ene gebouw naar het andere gebouw aan het wandelen was of terwijl ik op de trein was. Dus ik sla er mij wel altijd door op alternatieve manieren. Maar ja, had mijn man dat niet gedaan, dan kon ik mijn job niet doen, zo simpel is dat. 

Lees ook: “Nog bijna 50 jaar wachten op gelijk loon tussen vrouwen en mannen”

Bent u zich bewust van uw inspirerende rol?

Meer en meer. Maar dat komt omdat ik telkens die reacties krijg. Het feit dat ik bovendien ook een gezin heb met kinderen, dat geeft wel perspectieven voor andere mensen. Mijn advies voor jongeren? Durf springen, denk niet dat je alle boxen moet kunnen aftikken, want je hebt eigenlijk al een serieuze bagage opgebouwd zonder dat je het weet zodat je zelfs in een compleet onbekend terrein al heel veel hebt om op terug te vallen. En dat is wat we dikwijls onderschatten, die ervaring, ook al is het in een andere materie. Zeer snel kan je bepaalde dingen hergebruiken. 

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: AG, Ceo, Heidi Delobelle, Verzekeringen.