Genderongelijkheid is actueel: alleenstaande moeders balanceren op armoedegrens
© Unsplash

Genderongelijkheid is actueel: alleenstaande moeders balanceren op armoedegrens

Door Florianne Thys
Leestijd: 1 min

Eenoudergezinnen hebben het financieel moeilijk: 34,6 procent leeft op of onder de armoederisicogrens. Vooral alleenstaande moeders zijn hier de dupe van. Als alleenstaande moeder dien je om te gaan met de loonkloof, onderbetaalde beroepen en lage uitkeringen. Met als gevolg: stijgende kinderarmoedecijfers en een toenemende genderongelijkheid.

Één op de vijf gezinnen is een eenoudergezin, waarvan acht op de tien eenoudergezinnen bestaat uit moeders. Dat is een schrijnend hoog getal omdat vrouwen kwetsbaar zijn, kampen met financiële ongelijkheid en weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Op basis van verschillende indicatoren zoals inkomensgarantie, deeltijds werk of het aannemen van voedselhulp, blijkt dat vrouwen een verhoogd armoederisico lopen. Het minimumloon bedraagt in België 1.115 euro, een bedrag waarmee alle maandelijkse kosten gedekt dienen te worden.

Inkomensongelijkheid

Pexels

Een studie uit 2019 omtrent de inkomensongelijkheden tussen vrouwen en mannen van Statbel maakt duidelijk dat 28 procent van de vrouwen een hoog risico loopt om in armoede te belanden. In vergelijking met de man is dat 13 procent. In België weerspiegelt zich dat in het aantal werkloosheidsuitkeringen, leeflonen en ziekte-uitkeringen waarop vrouwen beroep doen. Ondanks het hoge cijfer aan moeders die beroep doen op deze steunvoorzieningen, zijn het vooral zij die na een scheiding de zorg voor de kinderen op zich nemen. Door het leven gaan met één inkomen is geen evidentie aangezien de samenleving zich nog steeds focust op tweeverdieners. Dit maakt het voor alleenstaande ouders, maar vooral voor alleenstaande moeders soms onleefbaar.

/

Alleenstaande moeders in corona

Eenoudergezinnen hebben het in normale omstandigheden niet gemakkelijk, maar in coronatijden is het nog lastiger om de eindjes aan elkaar te knopen. Een groot deel van de bevolking verloor het afgelopen jaar zijn of haar job, waaronder ook alleenstaanden. Zij dienen met een nog kleiner budget rond te komen dan voorheen. Desondanks is voeding duurder geworden, net zoals de energiekosten en het waterverbruik. Het gevolg is dat armoede zowel vrouwen als kinderen tijdens corona nog harder treft dan in niet-epidemietijden, wat de nood aan structurele maatregelen voor eenoudergezinnen vergroot.

Kinderarmoede

Het is belangrijk dat alleenstaande ouders, maar vooral alleenstaande moeders niet als oorzaak van het hoge armoedecijfer worden beschouwd. De sociale ongelijkheid, alsook genderongelijkheid liggen hiervoor aan de basis. Maar liefst 35,6 procent van de mannen neemt het eenouderschap op zich, in vergelijking met 88,1 procent van de vrouwen. Zowel ongelijke lonen, ongelijke kansen op de arbeidsmarkt, als het alleen zorg moeten dragen voor het kind met een laag inkomen staan in contrast met het streven naar gelijke kansen en het bestrijden van kinderarmoede in onze samenleving. De Vrouwenraad pleit voor structurele maatregelen ten voordele van kwetsbare eenoudergezinnen aangezien de nood aan ondersteuning hoog is. En vooral voor alleenstaande moeders zijn deze maatregelen een noodzaak.

Lees meer Marie Claire op: Tips voor kinderen tijdens de paasvakantie van drie weken; Genderongelijkheid op de werkvloer: vrouwen zijn slimmer, mannen rijker; Een transparante blik op het loon kan de loonkloof dichten

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Alleenstaande moeder, Armoede, Eenoudergezin, Kinderarmoede.