Europa beschermt vrouwen tegen geweld
©

Europa beschermt vrouwen tegen geweld

Leestijd: 2 min

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn wijdverspreid in de EU en treffen naar schatting één op de drie vrouwen. Het Europees Parlement pakt dit aan in de nieuwe bindende richtlijn over geweld tegen vrouwen.

“Het akkoord is een cruciale stap voorwaarts in het aanpakken van een wijdverspreid probleem dat vrouwen overal ter wereld treft”, zegt Europarlementslid Frances Fitzgerald. “Vrouwen voelen zich nog onveilig in Europa. Het is noodzakelijk dat het Europees Parlement, als voorvechter van gelijkheid en mensenrechten, actie onderneemt. Deze nieuwe richtlijn is de eerste stap om van Europa het eerste continent ter wereld te maken waar geweld tegen vrouwen is uitgebannen.”

Meer ondersteuning en gratis hulp

Met de richtlijn worden verschillende misdrijven in de Europese Unie strafbaar gesteld. In de wetgeving worden misdrijven zoals genitale verminking en gedwongen huwelijken opgenomen. De richtlijnen bevatten maatregelen om verkrachting te voorkomen en het bewustzijn over instemming te vergroten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan moderne fenomenen zoals cybergeweld tegen vrouwen. De richtlijnen zorgen ook voor een betere toegang tot de rechter voor slachtoffers van seksueel geweld en stellen hen in staat om schadevergoeding te eisen tijdens het strafproces. Het akkoord omvat ook verplichtingen om gespecialiseerde bescherming en ondersteuning te bieden, zoals gratis hulplijnen en crisiscentra voor slachtoffers.

Frances Fitzgerald

Frances Fitzgerald LIBE/FEMM – Trilogue on Domestic violence

“Ik ben verheugd dat de Europese Unie voor het eerst een duidelijk signaal afgeeft dat we geweld tegen vrouwen serieus nemen”, zegt Frances Fitzgerald. “Hoewel deze richtlijn niet alles regelt wat het Parlement zou willen, zoals de strafbaarstelling van verkrachting op basis van het ontbreken van instemming, worden er belangrijke stappen gezet op het gebied van preventie, bescherming en vervolging. Vandaag zetten we de eerste stap om van Europa het eerste continent ter wereld te maken waar geweld tegen vrouwen is uitgebannen.”

‘Blijven strijden’

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld zijn wijdverspreid in de EU en treffen naar schatting één op de drie vrouwen in de EU. In 2014 maakte één op de tien vrouwen melding van seksueel geweld en één op de twintig van verkrachting.

Meer dan één op de vijf vrouwen heeft te maken gehad met huiselijk geweld. Ook op de werkplek worden vrouwen geconfronteerd met geweld: in ongeveer een derde van de gevallen waarin vrouwen in de EU werden geconfronteerd met seksuele intimidatie, vond dit plaats op het werk.

“Het is onze plicht om te blijven strijden voor vrouwenrechten totdat er een onmiskenbare maatschappelijke verandering plaatsvindt,” zegt Europarlementslid Evin Incir. “Deze overeenkomst dient als een katalysator voor positieve verandering, het belooft voortdurende verbetering en benadrukt onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om geweld tegen vrouwen te bestrijden.”

Evin Incir

Evin Incir

Maar het werk is nog lang niet af. Een recente studie van UCLouvain toont aan dat 14% van de studenten slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld of verkrachting. “De strijd voor vrouwenrechten is er een van lange adem maar stap voor stap bouwen we verder aan een feministisch Europa”, aldus Evin Incir. “Deze richtlijn zal een belangrijke rol spelen om gendergerelateerd geweld te voorkomen. De vermelding van het artikel over consent is belangrijk, het zal zorgen voor een veilige samenlevingen voor iedereen, ook op scholen. Vandaag start een nieuw tijdperk: een tijdperk waarin de rechten van vrouwen in Europa worden versterkt.”

Dit artikel is geschreven in nauwe samenwerking met het Europees Parlement

LEES OOK :

Commercieel team De artikels van >