Wereld Diabetes Dag: “De mentale impact en kopzorgen zijn voor veel mensen zwaar om te dragen”
© Unsplash

Wereld Diabetes Dag: “De mentale impact en kopzorgen zijn voor veel mensen zwaar om te dragen”

Leestijd: 2 min

Op Wereld Diabetes Dag, 14 november, is er wereldwijd aandacht voor de strijd tegen diabetes. Terwijl de medische behandeling voor de ziekte aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, onthult nieuw onderzoek een schrijnend gebrek aan aandacht voor de mentale impact van de ziekte. Uit onderzoek van de Diabetes Liga, een Belgische organisatie voor diabeteszorg, voelt één op de twee mensen met diabetes zich mentaal uitgeput, wat alarmerend is.

/

De studie, uitgevoerd bij meer dan 2000 mensen met diabetes, hun ouders en partners, onthult dat 90% van de ondervraagden tevreden is over hun medische behandeling, maar 7 op de 10 mensen van mening zijn dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de mentale impact van de ziekte. Slechts 16% gaf aan dat ze na hun diabetesdiagnose psychologische begeleiding hebben ontvangen. Dit gebrek aan psychologische ondersteuning leidt ertoe dat bijna de helft (49%) van de mensen met suikerziekte zich mentaal uitgeput voelt als gevolg van de emotionele en praktische belasting van het omgaan met de aandoening.

Inge Everaert, Teamcoördinator Kenniscentrum, Beleid en Onderzoek van Diabetes Liga, benadrukt de noodzaak van meer aandacht voor de mentale gezondheid van mensen met de ziekte. Ze merkt op: “Deze cijfers zijn een wake-up call. De begeleiding van mensen met suikerziekte mag zich niet beperken tot het medische aspect. De mentale impact en kopzorgen van een chronische aandoening als diabetes is voor veel mensen zwaar om te dragen.”

Niet alleen de patiënt

Uit het onderzoek blijkt ook dat suikerziekte niet alleen de patiënten zelf treft, maar ook hun familieleden en ouders. 7 op de 10 ouders van kinderen met de ziekte gaven aan mentaal uitgeput te zijn. Daarnaast ervaren 17% van de partners een hoge emotionele belasting, terwijl dat percentage bij ouders van kinderen met diabetes zelfs oploopt tot 31%. Dit benadrukt de dringende behoefte aan psychologische ondersteuning en begrip, niet alleen voor de patiënt maar ook voor hun naasten.

Diabetes

Pers

Schuldgevoel en stigma

Veel mensen met diabetes praten zichzelf onterecht een schuldgevoel aan, zo blijkt nog uit de studie. Meer dan een derde van de ondervraagden (36%) voelt zich schuldig tegenover hun omgeving vanwege hun ziekte, vooral twintigers en dertigers. Bovendien meldde 16% dat anderen hen als minderwaardig beschouwen vanwege hun suikerziekte, en nog eens 13% verbergt hun aandoening voor anderen. Het is duidelijk dat er een dringende behoefte is aan bewustwording en begrip rondom de ziekte.

“Ik zie vaak dat mensen bang zijn om over diabetes te praten omdat ze niet weten hoe hun omgeving zal reageren. Ze vrezen dat ze anders bekeken of zelfs afgewezen zullen worden. Maar het is dikwijls net omgekeerd. Wie op de hoogte is, toont veelal begrip en biedt steun. Een vriendengroepje dat tijdens het uitgaan af en toe checkt of de vriend met de ziekte oké is, kan zo een groot verschil maken”, zegt Haya Boshart, Klinisch Psycholoog.

Ter gelegenheid van Wereld Diabetes Dag roept de Liga op om de ziekte bespreekbaar te maken, zowel in vriendenkringen als binnen families, op scholen en op de werkvloer. De organisatie biedt ook een ‘Diabetes distress-test‘ aan op hun website, die mensen met suikerziekte, partners en ouders van tieners met de aandoening kunnen invullen om hun persoonlijke ‘Diabetes distress-score’ te ontvangen. Deze score geeft aan hoeveel kopzorgen diabetes met zich meebrengt en hoe zwaar de aandoening mentaal op het gemoed weegt, en biedt tips en doorverwijzingen naar gepaste hulp.

Lees ook: Hoe herken je dementie? “Gehoorverlies is een vrij onbekend maar veelvoorkomend symptoom”

Redactie Marie Claire De artikels van >