Is een hybride werkregeling goed voor onze fysieke gezondheid?
© Getty Images

Is een hybride werkregeling goed voor onze fysieke gezondheid?

Door Florianne Thys
Leestijd: 3 min

De thuiswerktrend is in volle evolutie. Tot vorig jaar werden we verplicht, vandaag snakken we ernaar om minstens 2 à 3 dagen van thuis te werken. Onderzoek wijst uit dat een hybride werkregeling voordelen biedt voor ons mentale welzijn. Denk maar aan een verlaagd risico op burn-out of een verhoogde werktevredenheid. Maar er is ook een (negatieve) keerzijde.

/

Een flexibele werkregeling valt in de smaak bij de werknemer. Dat bevestigt het onderzoek van IDEWE, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hiervoor bevroegen ze 1299 werknemers wat tot enkele opvallende inzichten leidde. De ellenlange uren file en pendeltijd worden ingewisseld door andere én nuttige activiteiten die je mentale welzijn ten goede komen. Toch dienen er nog enkele aanpassingen gedaan te worden voor onze fysieke gezondheid: te weinig lichaamsbeweging, rug- en nekklachten of hart- en vaatziekten vergen extra aandacht voor thuiswerkers.

Meer welzijn bij hybride werkregeling

Het gebeurt frequent dat werkgevers denken in de plaats van hun werknemers. Zo beslissen ze ook vaak op basis van wat zij vermoeden. Maar wat willen werknemers echt? Dat is de vraag die IDEWE vooropstelde bij het uitvoeren van hun onderzoek. Werknemers lijken een hybride werkregeling te appreciëren, meer bepaald houdt dit een flexibele werkregeling in waar de werknemer zelf de tijd en plaats van zijn werk kan bepalen. Deze nieuwe manier van werken werpt zijn vruchten af, want uit de resultaten is af te leiden dat er een lager risico ontstaat op burn-out (2 procent in de plaats van 7 procent) en meer werknemers plezier halen uit hun job (84 procent in de plaats van 78 procent). Lode Godderis, CEO bij IDEWE, wijst er op dat we een hybride werkregeling niet mogen veralgemenen naar het automatisch stijgen van welzijn, maar dat hybride werken wel een kader kan vormen om het welzijn te kunnen optimaliseren.

Lees ook: Onderzoek toont aan: thuiswerken zorgt voor gebrek aan positieve feedback

/

Hybride werkregeling in de lift

De wortels van een hybride werkregeling zijn gelegd, mede dankzij de pandemie die er ons toe verplichtte. De volledige uitwerking ervan blijft nog even op zijn honger zitten. Er is nood aan meer overleg en samenwerking tussen werkgever en werknemer om tot in detail uit te spitten wat hybride werken allemaal inhoudt. Eén ding staat vast: hybride werken houdt meer in dan de locatie waar het werk zich afspeelt. Zo dient men ook na te denken over het aantal dagen dat werknemers van thuis mogen/kunnen werken of over de nodige bureaumaterialen die rug- en nek ten goede komen. Een goede mix van thuiswerk en werken op het bedrijf lijkt de favoriet te zijn.

Pro’s en contra’s van thuiswerken

Werkgevers verwachtten van hun werknemers een positieve attitude en gemotiveerde inzet. Thuiswerken kan dit in de hand werken, als er een goede afwisseling ontstaat. Zo kan een volledige afwezigheid van collega’s en werksfeer zorgen voor emotionele uitputting, maar kan een strak tijdsschema zonder flexibiliteit een gebrek aan plezier in het werk veroorzaken. Uit de resultaten bleek dat amper een povere vijf procent een volledige thuiswerkmaatregel toejuicht, maar het grote merendeel 2 à 3 dagen thuiswerken de perfecte balans vindt. Hiervoor dienen enkele zaken op orde gesteld te worden zodat deze werkregeling ook het fysieke welzijn bevordert.

Lees ook: Komt de 4-daagse werkweek er eindelijk aan?

/

Fysieke welzijn en telewerken

Ondanks telewerken pendeltijd bespaart, is er geen toename aan sport en beweging op te merken. Uit een gezondheidsenquête van Sciensano, federaal onderzoekscentrum voor volksgezondheid, blijkt dat telewerkers buiten de werkuren iets meer aan beweging doen. Maar dat dit verschil zich volledig keert van zodra we de werkuren erbij rekenen. Wat betreft de kantoorwerkers behaalt 67 procent 150 minuten fysieke activiteit per week, wat bij de telewerkers maar 37 procent bedraagt. De voornaamste reden is dat je op het werk frequent kleine bewegingsmomenten inlast, zoals een wandeling naar het koffieapparaat of de eetruimte of de afstand naar het station te voet doet. Deze momenten vallen weg of krimpen in tot minimale bewegingen als je thuis werkt.

Nood aan ergonomische middelen

Ook wat betreft pauzes is er een belangrijk verschil: op kantoor neemt de gemiddelde werknemer om de 25 minuten een kleine pauze, wat bij thuiswerkers om de 40 minuten is. Een lange tijd in dezelfde houding zitten, is niet bevorderend voor hart- en vaatziekten en zorgt voor rug- en nekklachten. Dat is voornamelijk bij thuiswerkers het geval, omdat er op kantoor betere middelen zijn zoals een ergonomische stoel of een zitbal. Is een hybride werkregeling dan niet goed? Dat is het wel, maar er moet rekening gehouden worden met voldoende beweging, een goede zithouding en een balans in sociaal contact. Deze nieuwe manier van werken, vormt de gulden middenweg voor zowel het mentale als fysieke welzijn, maar werknemer en werkgever dienen hier beter op in te spelen.

Lees meer Marie Claire op: Nooit meer terug naar kantoor: 8 op de 10 Belgen willen blijven telewerken.

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Hybride werkregeling, Kantoorwerken, New way of working, Thuiswerken.