Het zal nog “drie eeuwen duren” voor er gelijkheid is tussen mannen en vrouwen, waarschuwt de VN
© Getty Images

Het zal nog “drie eeuwen duren” voor er gelijkheid is tussen mannen en vrouwen, waarschuwt de VN

Leestijd: 1 min

De huidige crisissen hebben de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd drastisch vergroot. In een rapport dat twee VN-agentschappen deze week publiceerden, stellen ze dat het aan het huidige tempo nog 286 jaar zal duren voordat er gendergelijkheid is. 

/

“Wereldwijde uitdagingen, zoals de Covid-19-pandemie en de nasleep daarvan, gewelddadige conflicten, klimaatverandering en negatieve attitudes ten aanzien van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen verergeren de genderongelijkheden nog verder”, analyseren de Verenigde Naties in een persverklaring waarin ze hun cijfers presenteerden.

In de studie wordt ook geschat dat “aan het huidige tempo van vooruitgang” – nogmaals – “lacunes in de rechtsbescherming en de opheffing van discriminerende wetten” pas binnen 286 jaar zullen zijn doorgevoerd. Het zal ook “140 jaar duren voordat vrouwen gelijk vertegenwoordigd zijn in machtsposities en leidinggevende functies op de werkplek. En minstens 40 jaar voordat gelijke vertegenwoordiging in nationale parlementen is bereikt”, aldus het VN-departement voor economische en sociale zaken (DESA).

Deze resultaten staan mijlenver af van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, die als doel hebben om tegen 2030 gendergelijkheid te bereiken.

Ongelijkheid wordt nog groter

In deze studie keek de VN ook naar het vraagstuk van vroegtijdige en gedwongen huwelijken, met name die van meisjes uit arme gezinnen in plattelandsgebieden of in conflictgebieden. Volgens de organisatie moet de vooruitgang 17 keer sneller gaan dan in het voorbije decennium, wil het fenomeen tegen 2030 niet meer plaatsvinden.

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen zal waarschijnlijk nog groter worden als gevolg van de huidige prijsstijgingen, zo waarschuwt het rapport. De VN voorspelt dat tegen het einde van dit jaar, in 2022, ongeveer 383 miljoen vrouwen en meisjes in extreme armoede zullen leven, d.w.z. met minder dan 1,90 dollar per dag (gelijk aan 1,90 euro op het moment van publicatie).

Tegen het einde van 2022 zal het aantal onder dwang ontheemde vrouwen en meisjes ongeveer 44 miljoen bedragen. Dit is meer “dan ooit tevoren”, vrezen UN Women en DESA.

En ook leven nu al meer dan 1,2 miljard vrouwen en meisjes tussen 15 en 49 jaar in landen en regio’s “waar de toegang tot veilige abortus enigszins beperkt is”.

Elk extra schooljaar kan het inkomen van een meisje als volwassene met 20% doen stijgen.

Wat moet er gebeuren om deze verontrustende prognoses te voorkomen, zo niet af te remmen? Universeel onderwijs voor meisjes, aldus de VN.

Want “elk extra schooljaar kan het inkomen van een meisje als volwassene met 20% doen stijgen, en het kan gepaard gaan met extra effecten in termen van armoedebestrijding, betere gezondheid van moeders, lagere kindersterfte, betere HIV-preventie en minder geweld tegen vrouwen”.

Lees ook: Ongelijkheid doodde tijdens de pandemie elke 4 seconden 1 persoon.

Redactie Marie Claire De artikels van >

Tags: Genderongelijkheid, Vrouwenrechten.