Genderstereotyperingen voeden beroepskeuze al op erg jonge leeftijd
© Getty Images

Genderstereotyperingen voeden beroepskeuze al op erg jonge leeftijd

Door Florianne Thys
Leestijd: 2 min

Genderstereotyperingen zijn vaak indirect aanwezig, maar wel duidelijk zichtbaar. Het begint al op erg jonge leeftijd, en uit zich in de beroepsvoorkeuren van kinderen. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. 

/

In sommige opleidingen valt het op hoe weinig meisjes in deze richting van start gaan. En vice versa. Daarvoor zijn genderstereotypen een grote verklaring. Een nieuw onderzoek aan de VUB heeft dit nogmaals bevestigd, en schrik niet want de cijfers zijn indrukwekkend.

Genderstereotypering

Wat betekent genderstereotypering? Kort uitgelegd: de oppervlakkige en typerende manier waarop mannen en vrouwen worden afgebeeld en de rollen die zij hierbij vervullen. Zo kent iedereen wel het voorbeeld van de vrouw aan de haard en de man die het brood binnenhaalt. Dát is een genderstereotypering waarin zowel man als vrouw een bepaalde rol opnemen.

Opleidingen per geslacht?

Aangezien we met genderstereotyperingen groot gebracht zijn, heeft dit een effect op het denkvermogen van kinderen. Zo heeft een nieuw onderzoek aan de VUB bewezen dat kleine kinderen tussen de 10-13 jaar voor minstens 85 procent dromen van een beroep dat aansluit bij hun geslacht. Bij de jongens ging het zelf om 91 procent, wat aantoont dat jongens nog meer in hokjes denken dan vrouwen en zich nog meer laten beïnvloeden door wat hun voorgeschoteld wordt.

Pexels

/

Wat doen genderstereotyperingen?

De stereotypen over mannen en vrouwen die erop wijzen dat een vrouw bijvoorbeeld beter is in taalkundige en verbale opdrachten en jongens een sterker wiskundig vermogen hebben, beknoppen de keuzevrijheid. Al snel kiest men voor een opleiding waarvan men overtuigd is dat de rollen die hier later uit voortvloeien altijd door zijn of haar geslacht ingevuld zijn. En vooral dat de samenleving een vrouw of man in die positie aanvaardt.

Acceptatie als drijfveer

De acceptatie door de samenleving speelt hier een belangrijke rol wat betreft imago. Zolang je een opleiding volgt die zogezegd bij je geslacht ‘aansluit’, ben je perfect hoe de maatschappij wil dat je bent. Maar neigt jouw voorkeur eerder naar een opleiding of sector die eigenlijk niet voor jouw geslacht bestemd is, dan word je al snel als een vrouwelijke man of mannelijke vrouw beschouwd. Met als resultaat dat er in gestereotypeerde vrouwenrichtingen zoals vroedkunde of verpleegkunde weinig mannen te vinden zijn. Net zoals er in de bouw of bij de brandweer weinig vrouwen zijn.

Pexels

/

Genderstereotyperingen op school

Ook in het onderwijs lijken deze genderstereotyperingen soms aanwezig te zijn, al gebeurt dit vaak onbewust. Zo blijkt uit onderzoek dat op scholen die op een hele bewuste manier omgaan met gendergelijkheid, er een duidelijk verschil te zien is in de richting waarin jongens en meisjes later uitgaan. Meisjes slagen op deze scholen soms zelf meer in wiskundige vakken dan jongens.

5 gendergestereotypeerde beroepen

Zowel mannen als vrouwen hebben hun persoonlijke lijstje wat betreft de meest uitgevoerde beroepen. En die sommen we hieronder even op. Volgens StatBel zijn dit 5 échte vrouwenberoepen:

  1. Schoonheidspecialist
  2. Vroedvrouw
  3. Verzorgend personeel in kinderdagverblijven en crèches
  4. Verpleegkundigen
  5. Audiologen en logopedisten

Pexels

Het verbaast je waarschijnlijk niet, maar het lijstje van de mannenberoepen verschilt dag en nacht dus houd je klaar:

  1. Bouwvakkers zoals betonwerkers, plaatwerkers en stukadoors
  2. Vloerglegger en tegelzetter
  3. Brandweerman
  4. Elektricien
  5. Loodgieter

Lees meer Marie CLaire op: Genderongelijkheid op de werkvloer: vrouwen zijn slimmer, mannen rijker; België staat nipt in de top 20 voor gelijkekansenindex op de werkvloer; Onderzoek: waarom vriendschap op de werkvloer zo belangrijk is

Marie Claire Stagiaire De artikels van >