Bold Woman Award by Veuve Cliquot: wie is Amélie Matton, CEO van Ecosteryl?
© presse

Bold Woman Award by Veuve Cliquot: wie is Amélie Matton, CEO van Ecosteryl?

Leestijd: 4 min

Op 10 oktober zal Veuve Clicquot de "Bold Woman Award" en de "Bold Future Award" voor België uitreiken, prijzen die generaties vrouwen zullen inspireren om meer durf aan de dag te leggen. Interview met Amélie Matton, CEO van Ecosteryl, genomineerd voor de Bold Woman Award.

/

presse

  • Kunt u zichzelf voorstellen en kort uw achtergrond schetsen voordat u uw bedrijf startte?

Centraal in mijn werk staan mijn passies voor internationaal zaken, ondernemerschap en milieuoplossingen. Masters in milieu en internationale handel vullen mijn initiële opleiding als managementingenieur aan de Louvain School of Management aan.

Het was in deze context dat ik stage liep bij A.M.B., een werkplaats die actief was in de toelevering van machines en ketels, en die zich begon om te schakelen naar een specifieke sector, die van de productie van een afvalverwerkingsproces voor ziekenhuizen.

De industriële wereld, die mij in wezen onbekend was, boeide mij meteen, evenals de ontwikkeling van deze kleine structuur, die toen hoofdzakelijk uit arbeiders bestond, in een niche op het kruispunt van milieu en gezondheid. Samen met mijn collega’s Philippe en Olivier Dufrasne heb ik de verkoopafdeling opgericht en heb ik 6 jaar lang de wereld rondgereisd om de Ecosteryl-technologie die wij aan het ontwikkelen waren, bekendheid en erkenning te geven.

In die periode heb ik ook mijn kennis van de mechanismen van de internationale financiën aangescherpt, een doorslaggevende factor om het verschil te maken bij het sluiten van transacties. Het feit alleen dat het een duurzamere oplossing is, is immers vaak niet voldoende. Het is ook noodzakelijk zich te omringen en een belangrijk netwerk te ontwikkelen met banken, kredietverzekeraars, ondersteunende agentschappen voor ondernemers en exporteurs.

Met deze ervaring en kennis van de behoeften van de markt, nam ik de leiding over de technische afdelingen van het bedrijf (Onderzoek en Innovatie, Dienst na verkoop, Productie) en hield ik toezicht op de afdeling Aankoop. Dit was een zeer uitdagende en rijke periode voor de niet-technische persoon die ik ben. Vandaag ondersteun ik alle afdelingen van het bedrijf.

De internationale erkenningen (Verenigde Naties, WHO, Wereldbank, Solar Impulse Foundation, enz.), die onze positie als referentie op de markt bevestigen, zijn de beste beloning voor de energie die alle teams hebben geïnvesteerd!

Daarnaast ben ik ook nog een fiere mama van drie kinderen van 7, 4 en 2 maanden.

  • Wat is uw bedrijf? Wat is het doel ervan en wat is uw rol daarin?

Medisch afval wordt internationaal erkend als een van de belangrijkste vectoren van ziekteoverdracht. Onze missie is de gezondheidsproblemen in verband met deze vorm van overdracht via afval uit te roeien, en wel op een milieuvriendelijke manier.

Om dit te bereiken ontwerpt, vervaardigt en exporteert Ecosteryl wereldwijd machines voor de behandeling en recycling van medisch afval. Deze industriële machines, 12 meter lang en 5 meter breed, ontsmetten besmettelijk afval door het te versnipperen en op een hoge temperatuur te houden. De technologie gebruikt geen water en heeft geen uitstoot. Een machine die alleen op elektriciteit werkt. Deze oplossingen worden aangeboden aan verschillende categorieën klanten: dienstverleners (bedrijven die medisch afval van ziekenhuizen inzamelen en over een eigen verwerkingsplatform beschikken), ministeries van Milieu of Volksgezondheid, met name in opkomende landen, en natuurlijk ziekenhuizen.

Mijn rol bestaat erin de koers uit te zetten, de teams te ondersteunen om de ambitieuze doelstellingen die we onszelf hebben opgelegd, te bereiken en er tegelijk voor te zorgen dat dit gebeurt in een familiale sfeer en in overeenstemming met de waarden van de onderneming (innovatie, duurzaamheid, nabijheid, verantwoordelijkheid).

  • Wat hebt u gedaan om tradities opnieuw uit te vinden en de bestaande markt te doen evolueren?

Unieke positionering van het bedrijf in zijn sector: de enige ecologische oplossing die de behandeling en recyclage van ziekenhuisafval tegen aanvaardbare kosten mogelijk maakt. Internationale erkenning van deze positionering (b.v. Solar Impulse Foundation – 1000+ efficiënte en rendabele oplossingen om het milieu te beschermen), hetgeen een mentaliteitsverandering impliceert ten aanzien van dit onderwerp en van de markt voor de behandeling van medisch afval in het algemeen.

Erkenning van het bedrijf op Waals en vervolgens Belgisch niveau (contacten met ministeries, Awex, deelname aan missies in het buitenland, presentaties, netwerking, enz.) Intern en in overleg met de teams: belangrijk werk voor het bepalen van de missie, visie en waarden van de onderneming. Evenzo, organisatie van afdelingen in “autonome beslissingsbellen”. Digitalisering van de onderneming: invoering van nieuwe instrumenten, zowel technische (ERP), commerciële (CRM) als communicatieve (sociale netwerken) Veel aandacht voor innovatie (het creëren van nieuwe machines) en daarmee verband houdende octrooien.

  • Wat betekent het voor jou om een “Bold Woman” te zijn in de werkende wereld?

Waarschijnlijk in de eerste plaats om de generatie van mijn dochters dagelijks te laten zien dat je een bevredigend beroeps- en privéleven kunt hebben. Om hen aan te moedigen hun talenten, maar ook hun waarden te zoeken en te ontdekken, zodat ze een project of een bedrijf kunnen vinden dat bij hen past en waarvoor ze gepassioneerd kunnen zijn. Want, als je ergens gepassioneerd over bent, ligt persoonlijke ontwikkeling of een carrière vaak voor de hand.

Op een bredere schaal, denk ik dat we een groot gebrek hebben aan rolmodellen. Vooral in het bedrijfsleven (slechts 8% van de vrouwelijke leiders in de jaarlijkse Fortune 500-ranglijst van de 500 grootste bedrijven ter wereld). Vooral in België (de Belg staat bekend om zijn nederigheid). Vooral in Wallonië (dat nog steeds lijdt onder een te negatief zelfbeeld).

Initiatieven zoals Bold Women zijn van essentieel belang om deze tendensen te veranderen en vrouwen aan te moedigen hun projecten op te starten of zich te durven laten gelden om meer globale verantwoordelijkheden in bedrijven op zich te nemen.

Ik ben gretig en blij dat ik een bijdrage in die richting kan leveren. Ik ben ook dankbaar voor degenen die mij hebben geïnspireerd en omringd. Meer concreet hebben mijn ervaring en mijn geschiedenis mij in staat gesteld bepaalde vaststellingen te doen die ik dagelijks bestrijd/ondersteun.

Daaronder het belang van:

Netwerken: volledig onderschat door vrouwen.
Aandacht hebben voor kansen die zich voordoen en ze snel grijpen. Vaak heeft routine de overhand of wordt er te veel nagedacht, waardoor een gelegenheid voorbijgaat zonder dat de vrouwen er het nodige belang (of “gekte”) aan hebben kunnen hechten.
Doen en weten
Om te weten hoe je “Nee” moet zeggen
Jonge meisjes aanmoedigen om zich te begeven in sectoren die vandaag nog als “buiten de gebaande paden” worden beschouwd. Ik denk aan de industriële wereld, STEM-beroepen, export of zelfs managementfuncties in het algemeen.
Humor, waarmee je je vaak zonder wrijving kunt opdringen.
Familie organisatie.

Margo Verhasselt De artikels van >

Heeft nooit iets met geometrische vormen gehad tot ze naar de Brusselse binnenstad verhuisde en maakt nu meer reclame voor de hoofdstad dan pakweg de toeristische dienst. Zegt verdomd veel 'it is what it is' voor iemand die niet echt een idee heeft van wat ze doet, tenzij op het gebied van lifestyletrends dan. Altijd te vinden voor een vroege apero met een gezellige babbel op een nog toffer terras.

Tags: Veuve Clicquot.