Helft Belgische vrouwen weet niet hoe menopauze eraan toegaat
© Getty Images

Helft Belgische vrouwen weet niet hoe menopauze eraan toegaat

Door Margo Verhasselt
Leestijd: 3 min

De helft van de Belgische vrouwen weet niet wat hen te wachten staat eens de menopauze begint. Naar aanleiding van Wereld Menopauzedag op 18 oktober, wilt Always Discreet dit taboe met hun nieuwe campagne doorbreken. De resultaten van een nieuwe enquête onthullen het schrijnende gebrek aan informatie over de fysiologische en psychologische verandering die 2 miljoen vrouwen treft in België.

/

Uit een nieuwe enquête van iVox in opdracht van Always Discreet blijkt dat menopauze in 2022 nog steeds te vaak in stilte wordt beleefd. Bijna 3 op de 5 vrouwen boven de 40 zegt onvoldoende informatie over dit onderwerp te vinden. Bovendien weet amper de
helft van de vrouwen boven de 40 die nog niet gemenopauzeerd zijn waar ze zich aan kunnen verwachten. Van de vrouwen die al gemenopauzeerd zijn, zegt 2 op de 5 (40%) dat ze te weinig wisten over de symptomen die menopauze met zich meebrengt voordat ze deze ervaarden, en meer dan een derde (36%) is van mening dat ze de menopauze beter ervaren zouden hebben als ze vooraf beter geïnformeerd waren.

“We weten dat de menopauze gemiddeld optreedt bij vrouwen rond de leeftijd van 51-52 jaar”, legt Charlotte D’Elloy uit, Marketing Director van Always Frankrijk en Benelux. “Maar vanaf 45 jaar kunnen vrouwen de eerste symptomen van de premenopauze al ervaren. In totaal krijgen niet minder dan twee miljoen vrouwen in België hiermee te maken! In eerste instantie is het doel van onze campagne vandaag om dit onderwerp op tafel te leggen en het taboe errond te doorbreken zodat hier eindelijk verandering in komt.

In lijn met de missie van het merk willen wij deze vrouwen informeren, geruststellen en hen vooral een hart onder de riem steken bij deze levensfase die zij allen zullen betreden. Daarnaast willen we hen ook hun zelfvertrouwen teruggeven tegenover de vaak ongewenste effecten die met deze overgang gepaard gaan. Dit is de essentie van de campagne die we vandaag gelanceerd hebben en die uit drie pijlers bestaat: erover praten, voorlichten en actie ondernemen rond de menopauze.”

/

1 op de 5 vrouwen wil niet dat men weet dat ze in de menopauze zitten

Voor 7 vrouwen op de 10 (69%) wordt menopauze nog te vaak op een negatieve manier besproken. Bovendien wil 1 op de 5 gemenopauzeerde vrouwen (21%) volgens het onderzoek van Always Discreet niet dat iemand weet dat ze in de menopauze zitten en schaamt 1 op de 10 zich hiervoor. Een derde van de vrouwen associeert dit met een gevoel van schaamte over hun ouderdom: hetzelfde aantal voelt zich te jong om al in de menopauze te zitten wanneer de eerste symptomen zich voordoen.

Lees ook: De nieuwe trend ‘voice dating’ wint aan populariteit

Menopauzeconsulente Cindy Dunon getuigt over deze realiteit in de praktijk: “80% van de vrouwen heeft lichte tot matige symptomen”, verklaart ze. “Maar gemiddeld doet slechts 30% onder hen beroep op een specialist(e) om deze symptomen te verlichten.”

/

Alleen tegenover deze veranderingen

De enquête werpt ook licht op het feit dat 1 op de 5 vrouwen zich geïsoleerd voelt in haar beleving van de menopauze. Nog verrassender is dat maar een derde (32%) zich op haar gemak voelt om hierover te praten met hun partner. Anderen (62%) zijn het dan weer niet eens met de stelling dat hun partner voldoende geïnformeerd is over deze levensfase. Het moet ook gezegd worden dat vooral het liefdesleven wordt beïnvloed door de menopauze: een derde van de gemenopauzeerde respondenten (32%) heeft een daling in hun libido ervaren, bijna 1 op de 5 (22%) voelt zich prikkelbaarder in gezinsverband en 1 op de 6 (15%) voelt zich minder aantrekkelijk…

Wat de symptomen betreft, worden opvliegers (72%) en nachtelijk zweten (59%) het vaakst benoemd door vrouwen in de menopauze. Iets minder dan 2 op de 5 gemenopauzeerde vrouwen heeft ook last van vermoeidheid (39%), slapeloosheid (36%) en gewichtstoename (36%).

Daarnaast duurde het voor bijna 2 op de 5 vrouwen met symptomen (36%) 3 maanden of minder voordat ze beseften dat dit menopauzesymptomen waren… In mindere mate worden ook andere symptomen genoemd: incontinentie, geheugenverlies, stemmingswisselingen, gewrichtspijn, een opgeblazen gevoel, etc. Tenslotte heeft 1 op de 5 vrouwen in de menopauze last van een daling van het zelfvertrouwen sinds de eerste symptomen opdoken.

Lees ook: 11 x loafers om deze herfst te kopen

Naast deze fysieke symptomen krijgen gemenopauzeerde vrouwen soms ook te maken met discriminatie op het werk waardoor deze levensfase nog moeilijker wordt voor hen. Sommige landen hebben al menopauzeverlof ingevoerd of zijn dit aan het overwegen, zoals het Verenigd Koninkrijk, om meer flexibele werktijden voor vrouwen in de menopauze in bedrijven mogelijk te maken. Andere landen, zoals Nederland, vergoeden dan weer een deel van de kosten van hormoonvervangingstherapie, die sommige symptomen kan verlichten. België heeft echter nog geen vergelijkbare stappen in die richting gezet.

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Menopauze, Taboes.