In welke landen is abortus (niet) toegelaten?
© Shutterstock

In welke landen is abortus (niet) toegelaten?

Door Nathalie Van Laer
Leestijd: 2 min

Onlangs verstrengde Brazilië de toegang tot abortus voor slachtoffers van verkrachting. Zo moeten ze voor een abortus gedetailleerd vertellen wat er precies gebeurd is en riskeren ze gerechtelijke vervolging als ze hun uitspraken niet kunnen bewijzen. Abortus ligt dan ook nog steeds erg gevoelig in een land met een rechtse president, Jair Bolsonaro. Maar hoe zit de situatie juist in de andere landen, binnen en buiten Europa?

/

Wereldwijd eindigt naar schatting 1 op de 4 zwangerschappen in abortus, zo meldt Amnesty International. In 67 landen is het mogelijk voor een vrouw om op eigen verzoek een abortus te verkrijgen. In Europa is abortus in vrijwel elk land toegestaan. Een vrouw mag, ongeacht de reden, tot 12 weken een abortus ondergaan.

/

Verschillende termijnen

In sommige landen is de termijn voor abortus iets langer. Zo mag in het Verenigd Koninkrijk een abortus plaatsvinden tot 24 weken. Nederland laat abortussen toe tot de moment waarop de vrucht buiten het lichaam zou kunnen overleven. Artsen rekenen in praktijk hiervoor meestal 22 weken.

Verschillende landen, zoals België, Duitsland en Italië, hanteren ook enkele dagen bedenktijd. Ook moeten vrouwen bij het aanvragen van abortus in sommige landen, zoals België en Hongarije, vooraf een psychiater of psycholoog raadplegen.

/

Andere wetgeving in Europese ministaten

Verschillende Europese ministaten, die vaak nog erg conservatief of katholiek zijn, hanteren een andere wetgeving. Zo is in Malta en Vaticaanstad abortus absoluut verboden. Zelfs wanneer het leven van de zwangere vrouw in gevaar is, wordt dit niet toegestaan.

Andorra en Liechtenstein laten abortussen enkel toe om het leven van de moeder te redden. In San Marino worden abortussen om deze reden vaak gedoogd, al is het niet officieel in de wet opgenomen. Abortus in Monaco mag dan weer enkel als er sprake is van foetale misvorming.

/

Strikte voorwaarden

Polen kent een van de strengste abortuswetten in Europa. Een abortus is er slechts onder heel strikte voorwaarden toegelaten. Enkel in het geval van incest of verkrachting, als de zwangere vrouw in levensgevaar verkeert of als de foetus misvormd is, laat het land abortus toe. Al blijkt het in de praktijk erg moeilijk om incest of verkrachting te bewijzen en de wet is op dat vlak niet duidelijk.

Ook Ierland kende tot twee jaar geleden een van de strengste abortuswetgevingen in Europa. Tot 2018 mocht zelfs in het geval van verkrachting, incest of ernstige lichamelijke afwijkingen geen abortus gepleegd worden. Na een referendum en onder publieke druk werd abortus tot 12 weken uiteindelijk legaal in Ierland.

/

Ander verhaal buiten Europa

In Europa mag abortus dan wel in vrijwel alle landen toegestaan zijn, over de Europese grenzen heen is het een heel ander verhaal.

In grote delen van Zuid-Amerika, Afrika en Azië is abortus illegaal of enkel toegelaten onder erg strikte voorwaarden (zoals in het geval van verkrachting, incest of foetale misvorming). Maar zelfs wanneer aan alle voorwaarden voldaan wordt, is het nog vaak lastig om de abortus effectief uitgevoerd te krijgen.

In landen waar abortus vrijwel onder alle omstandigheden verboden is, ligt het katholieke geloof vaak aan de grondslag. Vanwege deze strenge wetgeving rond abortus, gebeurt het beëindigen van zwangerschappen hier vaak in het geheim én onveilig.

/

Inperking abortusrecht

In Noord-Amerika is een vrouw in principe vrij om te kiezen voor abortus, dankzij een vonnis uit 1973. Deze controversiële uitspraak is echter al decennialang een twistpunt in de Amerikaanse politiek. Verschillende conservatieve staten proberen dan ook om dit eerder vastgelegd recht op abortus aan banden te leggen.

Zo keurde Alabama vorig jaar een wet goed waarin abortus enkel is toegelaten als het leven van de moeder in gevaar is. Er wordt geen uitzondering gemaakt bij incest of verkrachting. In dat geval is abortus illegaal. Ook willen verschillende staten, waaronder Georgia en Ohio, de termijn van abortus inkorten. De ingreep zou nog slechts mogelijk zijn in de eerste 6 weken van de zwangerschap.

/

Onderstaande kaart geeft de situatie wereldwijd weer. In de landen die rood of geel gekleurd zijn, is abortus niet of onder strikte voorwaarden toegelaten. In de landen die blauw gekleurd zijn, is een vrouw vrij om op eigen verzoek een abortus te verkrijgen.

abortus wereldwijd

reproductiverights.org

Lees meer Marie Claire op: Help meisjes terug naar school gaan met Plan International, Op welke plaatsen voel jij je (on)veilig? Geef het aan via Safercities, #BalanceTonWilly verzamelt Belgische getuigenissen van seksueel misbruik

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Abortus.