Miljoenen meisjes in gevaar door extreme droogte in Hoorn van Afrika
© Getty Images

Miljoenen meisjes in gevaar door extreme droogte in Hoorn van Afrika

Leestijd: 1 min

De Hoorn van Afrika maakt dit jaar de ergste droogte mee in veertig jaar. Naar schatting hebben momenteel 14 miljoen mensen in Somalië, Kenia en Ethiopië acuut hulp nodig. Vooral meisjes en jonge vrouwen worden getroffen door de schaarste aan voedsel en water.

/

Al vier seizoenen lang is er in de Hoorn van Afrika nauwelijks regen gevallen. Veel oogsten zijn daardoor mislukt en vee is uitgemergeld of dood, waardoor families niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud. De voedselprijzen stijgen in de door droogte getroffen gebieden. Ook staan waterpunten droog. Hierdoor moeten meisjes en vrouwen langere afstanden afleggen om water te halen en lopen zij een groter risico op misbruik en geweld, aldus Plan International.

Humanitaire ramp

Tot overmaat van ramp hebben de inwoners van dit gebied niet alleen te maken met klimaatverandering en extreme droogte, maar ook met sprinkhanenplagen, conflicten in de regio en de gevolgen van de coronacrisis. Samen leidt dit tot een groeiend aantal ontheemde mensen.

Stephen Omollo, directeur van Plan International, waarschuwt voor een humanitaire ramp: “Er is dringend actie nog. Totdat er meer hulp komt, lopen meisjes en jonge vrouwen enorme risico’s. Niet alleen op honger en ondervoeding, maar ook op uithuwelijking, geweld en seksuele uitbuiting.”

Lees ook: In welke landen is abortus (niet) toegelaten?

Schooluitval en gedwongen huwelijken

Meisjes gaan niet meer naar school, worden thuis aan het werk gezet of moeten voedsel, water of werk zoeken. Dit maakt hen extreem kwetsbaar voor seksueel geweld, uitbuiting of misbruik. Door het voedsel- en watertekort bieden sommige meisjes seksuele diensten aan in ruil voor maandverband, eten of schoon water.

De crisis leidt behalve tot schooluitval ook tot een toename van gedwongen huwelijken omdat families wanhopig naar oplossingen zoeken om te kunnen overleven. Ze grijpen de bruidsschat aan als laatste redmiddel om hun gezin in leven te houden. Als ze hun dochter uithuwelijken betekent dat een mond minder om te voeden.

Doneer aan het Noodfonds van Plan International via deze link.

Redactie Marie Claire De artikels van >

Tags: Armoede, Hongersnood.