Het grootste Belgische onderzoek ooit naar stress op het werk: 1 op de 4 kan moeilijk omgaan met stress
© Unsplash

Het grootste Belgische onderzoek ooit naar stress op het werk: 1 op de 4 kan moeilijk omgaan met stress

Door Lieselot Luykx
Leestijd: 2 min

Het drukke najaar brengt vaak (veel) werkgerelateerde stress met zich mee. Het zijn vooral niet-leidinggevenden die moeilijker kunnen omgaan met stress. De oorzaken en nog andere weetjes, lees je hier:

Over een periode van bijna drie jaar onderzocht Mensura – een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk – via een online bevraging bij 28.000 werknemers naar de mate waarin zij werkgerelateerde stress ervaren. Van de ondervraagden had 23% op het moment van de bevraging een leidinggevende functie.

/

Niet-leidinggevenden kampen meer met stress

De stresservaring naar aanleiding van het werk is bij leidinggevenden groter dan bij niet-leidinggevenden. Maar op het vlak van omgaan met werkstress, blijkt net het omgekeerde. Ook al geven leidinggevenden aan meer stress te ervaren, toch blijken ze er beter mee te kunnen omgaan. Zo’n 81% beweren meestal tot altijd op een gezonde manier met hun stressniveau te kunnen omgaan. Bij niet-leidinggevenden is dat minder het geval: bijna 1 op 4 (24%) deelt mee soms tot nooit gezond met stress om te kunnen.

/

Leidinggevenden hebben meer sleutels in handen om met hun stress om te gaan

Het aantal werknemers dat substantieel stress ervaart blijkt hoog, gemiddeld 55%. Dat hoeft niet alarmerend te zijn: stress is niet per definitie negatief. Maar als ook de omgang ermee problematisch is, wordt het een voedingsbodem voor kleine of grotere kwalen. Denk maar aan overspannen zijn, lichamelijke ongemakken, tot zelfs burn-out. – Bart Vriesacker, stressexpert bij Mensura

Ook geeft Vriesacker aan dat leidinggevenden beter met werkgebonden stress kunnen omgaan omdat ze meer de controle hebben over bepaalde zaken. Sturende functies hebben meer sleutels in handen om met stress om te gaan. Zo werd er ook vastgesteld dat inspraak hebben in wie wat wanneer doet en hoe dat moet gebeuren belangrijke buffers zijn tegen stress.

/

Grootste oorzaken: werkinhoud en mentale belasting

Het onderzoek peilde ook naar spanning gevende factoren en stressbuffers. Mentale belasting door de werkinhoud– zoals de nood aan concentratie – scoort het hoogst als stressfactor. Daarop volgen werkdruk en emotionele belasting door het werk. Tenslotte spelen ook de moeilijkheidsgraad van het werk en de sfeer op de werkvloer een rol in de ervaring van stress.

/

Hoe pak je stress op het werk aan?

  1. Maak werk van duidelijkheid op het vlak van afspraken

Volgens stressdeskundige Bart Vriesacker leven we in tijden van snelle veranderingen dat ook impact heeft op vervagende functiebeschrijvingen. Hierdoor is het belangrijk om de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk af te bakenen. Op deze manier weet elke werknemer duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt. Ergernissen, gepieker of conflicten zullen minder de kans krijgen om de overhand te nemen.

  1. Tracht waar mogelijk de autonomie van werknemers te verhogen

Er duiken meer en meer zelfsturende teams op in organisaties. Sommige bedrijven gaan zelfs zo ver om enkel de grote krijtlijnen en objectieven te bepalen van een bedrijfsorganisatie. De invulling om het doel te bereiken leggen ze bij de werknemers. Van empowerment gesproken!

  1. Zet volop in op ondersteuning door leidinggevenden

Vooral coachend leiderschap, waarbij de leidinggevende de medewerkers helpt en ondersteunt in het zelf zoeken naar oplossingen – en hen dus ook helpt groeien – is een grote meerwaarde. De werknemers krijgen zo het gevoel dat ze zelf ook iets kunnen betekenen door te zoeken naar oplossingen. Boost het zelfvertrouwen van je werknemers!

(bron: Mensura)

Vond je dit een interessant artikel? Lees dan ook: ‘Alarmerend: 1 op de 4 meisjes voelt druk om mooi over te komen op sociale media

 

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Enquête, Goede werksfeer, Mensura, Stress.