Europees Parlement maakt zich hard voor vrouwen in (energie)armoede
© Europees Parlement - Alice Kuhnke

Europees Parlement maakt zich hard voor vrouwen in (energie)armoede

Leestijd: 3 min

Tussen de 50 en 125 miljoen mensen in Europa kunnen zich door de hoge energieprijzen geen centrale verwarming permitteren en vrouwen lopen nog steeds een onevenredig groter risico om in (energie)armoede te vervallen dan mannen. Het Europees Parlement maakt er prioriteit van om de situatie voor vrouwen in de EU te verbeteren.

De meesten hebben er lang mee gewacht, maar op een bepaald moment werd het echt te koud en gingen we massaal overstag. Toch hebben heel wat mensen deze winter nog geen verwarming aangezet. Niet omdat ze willen sparen, maar omdat ze het zich simpelweg niet kunnen veroorloven om hun huis warm te stoken. En in de zomer kunnen ze geen dure ventilators of airco betalen om te verkoelen tijdens de steeds intensere hittegolven.

Heel wat van die mensen zijn vrouwen. Uit cijfers van de Europese Commissie blijkt immers dat vrouwen anno 2023 nog steeds meer kans hebben om in de (energie)armoede te vervallen dan mannen (22,3% tegenover 20,4% in de EU), een situatie die verslechterd is door de COVID-19-pandemie. Wat misschien nog opvallender is, is dat de verschillen voor oudere vrouwen aanzienlijk groter zijn (gemiddeld 37,2% in de hele EU), met name vrouwen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Daar zijn verschillende redenen voor. Tussen vrouwen en mannen bestaat er nog steeds een rolverdeling binnen het gezin waardoor het voor vrouwen moeilijker is om een langdurige en voltijdse job te zoeken. Ze onderbreken hun loopbaan vaker om voor de kinderen te zorgen, en veel meer vrouwen werken deeltijds, waardoor hun pensioen stukken lager ligt. Bij de meeste eenoudergezinnen zijn ook vrouwen het gezinshoofd, en maar liefst 40 procent van die gezinnen loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting.

Shutterstock

Europees Parlement ten strijde

De afgelopen jaren heeft de Europese Unie een aantal maatregelen genomen om de toenemende energiearmoede aan te pakken, maar de ongelijke en genderspecifieke gevolgen ervan blijven tot dusver overeind.

Vanuit het Europees Parlementheeft de commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM) herhaaldelijk opgeroepen tot ambitieuzere maatregelen om energiearmoede aan te pakken, en tot de erkenning dat dit onevenredig vaak alleenstaande vrouwen, eenoudergezinnen en huishoudens met een vrouw aan het hoofd treft. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld een advies opgesteld rond energie-efficiëntie met Alice Bah Kuhnke uit Zweden (Groenen) als rapporteur. “We weten dat vrouwen energie-efficiënter zijn dan mannen en daarom een sleutelrol kunnen spelen bij de verschuiving naar duurzamere consumptiepatronen”, legt ze uit. “Ons energie- en klimaatbeleid moet volledig in overeenstemming zijn met het inzicht dat zowel de klimaatverandering als de oorzaken ervan gendereffecten hebben, en dat door af te stappen van een genderblind beleid oplossingen kunnen worden gecreëerd die zowel gender ongelijkheid als klimaatverandering samen aanpakken.”

FEMM stelde eerder ook een initiatiefverslag op over ‘Armoede onder vrouwen in Europa’, met Lina Gálvez Muñoz uit Spanje (Socialisten) als rapporteur. “De belangrijkste aanbevelingen zijn om een ambitieuze Europese armoedebestrijdingsstragie voor 2030 voor te stellen, met concrete doelstellingen en aandacht voor vrouwen in armoede”, aldus Gálvez Muñoz. “Gendermainstreaming moet in alle niveaus van de EU-begroting worden opgenomen en het economisch en sociaal bestuur moet gericht zijn op het stimuleren van gendergelijkheid, rekening houdend met het feit dat armoede vrouwen onevenredig zwaar treft.”

Rondetafelgesprek

Dat armoede, en de impact ervan op vrouwen, hoog op de agenda staat van het Europees Parlement blijkt ook uit het rondetafelgesprek dat het EP organiseert rond dit topic op 1 maart. Vertegenwoordigers van alle nationale parlementen en het Europees Parlement zullen er bijeenkomen om er onder andere voor te zorgen dat bij initiatieven op het gebied van energiearmoede rekening wordt gehouden met de specifieke behoeften en uitdagingen van vrouwen, gerichte steun en bijstand wordt verleend aan alleenstaande moeders en vrouwen, de economische onafhankelijkheid van vrouwen vergroot wordt en dat meer vrouwen deelnemen in de gesprekken rond deze thema’s. “Ik hoop dat het ons lukt om hiermee een duidelijk signaal te geven aan de EU-commissie zodat zij begrijpen dat we dringend behoefte hebben aan een alomvattende EU-strategie inzake energiearmoede – die ook gendergelijkheid omvat. Met specifieke richtlijnen die onze lidstaten moeten gebruiken om het probleem structureel aan te pakken”, aldus Alice Bah Kuhnke. “Het is een belangrijke gelegenheid om de EU en de lidstaten op te roepen dat de verzameling en analyse van gendergevoelige data over energiearmoede beter kan zodat ook de aanpak en evaluatie van deze precaire situatie een niveau hoger getild kan worden”, sluit Lina Gálvez Muñoz af.

Dit artikel werd opgesteld in nauwe samenwerking met het Europees Parlement.
europarl.europa.eu

Lees ook :
Annie Colère: de must see film over het recht op abortus
3 tips om je darmen gezond te houden
Waarom miljoenen meisjes anno 2023 niet naar school gaan

Commercieel team De artikels van >