Meer genitale verminking bij meisjes sinds corona
© Getty Images

Meer genitale verminking bij meisjes sinds corona

Door Florianne Thys
Leestijd: 2 min

Tijdens het afgelopen coronajaar veranderden sommige Afrikaanse thuishavens in genitale slachthuizen voor vrouwen en meisjes. Genitale verminking bij vrouwen is illegaal en strafbaar maar toch gebeurt het nog steeds in grote hoeveelheden. Voornamelijk in Afrikaanse landen is de toename zorgwekkend.

Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen en kinderen genitaal verminkt. De verminkingen vinden voornamelijk plaats in ongeveer dertig landen in Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Het zijn vaak de zogenaamde traditionele besnijders die deze verminkingen uitvoeren al houdt het daar niet op. In sommige landen is ook het medische ziekenhuispersoneel hiervoor verantwoordelijk. De verminkingen worden grotendeels uitgevoerd bij jonge meisjes tot en met vijftien jaar. Hiervoor gebruikt men een snijdend voorwerp en ondergaat het kind de verminking zonder enige verdoving.

Pexels

Verminking als ideaal

De genitale verminking van vrouwen kent niet dezelfde oorsprong en drijfveer als de besnijdenis bij jongens. Bij de mannelijke besnijdenis gebeurt dit voornamelijk vanuit religieuze overwegingen. Dat is niet het geval bij genitale verminking bij vrouwen. Hier gaat het over verminking als gevolg van traditionele idealen over reinheid en schoonheid. Waarbij de vrouw enkel kan trouwen als zij een genitale besnijdenis ondergaan heeft. Amnesty International pleit al jarenlang om geweld in al zijn uitingsvormen tegen vrouwen tegen te gaan. Maar de lockdown in het voorjaar van 2020 blijkt al de intenties van de organisatie te onderscheppen en veroorzaakt een stijging in genitale verminkingen.

‘Meisjesbesnijdenis’ neemt toe

Net zoals in België vond het afgelopen jaar ook een lockdown plaats in verschillende Afrikaanse landen. In cijfers uitgedrukt, vonden het afgelopen jaar 290.000 vrouwelijke besnijdenissen plaats achter gesloten deuren. Dat is een stuk meer dan het jaar ervoor. Sadia Allian die aan het hoofd staat van NAFIS network en Plan International geeft hier een verklaring voor: “De lockdown en de sluiting van scholen als gevolg hiervan wordt gezien als een geschikt moment om meisjes thuis te besnijden aangezien de meisjes nu de tijd hebben om goed te genezen.”

/

Pexels

Levensbedreigende verminking

De Wereldgezondheidsorganisatie wijst op de ernstige gevolgen en complicaties die genitale verminking kan veroorzaken. Er is zowel sprake van fysieke gezondheidsproblemen als mentale gezondheidsproblemen maar ook directe als indirecte complicaties die zich kunnen voordoen. Denk aan depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, koorts, plasproblemen, hevige pijnen, zwangerschapsproblemen en mogelijkheid tot dood. Verder kunnen de complicaties ook hoge kosten met zich meebrengen die amper te betalen zijn. Zo kan een behandeling voor genitale verminking oplopen tot 1,15 miljard euro.

Geen verminking, geen inkomsten

Het is al lang geen verrassing meer dat er in verschillende Afrikaanse landen genitale verminkingen plaatsvinden, maar Somalië doet het bijzonder slecht. Voor de lockdown in 2020 ondergingen gemiddeld 98 procent van de meisjes tot en met 11 jaar een genitale besnijdenis. En dit cijfer nam alleen maar toe tijdens de lockdown.

Genitale verminkingen en besnijdenissen zijn in 26 Afrikaanse landen en landen van het Midden-Oosten verboden en illegaal maar dat is nog niet het geval in Somalië. Het is in dit land zelfs een officieel beroep met een bijhorend inkomen. Tijdens de lockdown leidde dit ertoe dat de besnijders geen inkomsten wilden mislopen en daardoor huis aan huis trokken om de besnijdenis daar uit te voeren. Om deze oneerbiedige praktijken te stoppen is er volgens Plan Internationaal dringend nood aan voorlichting en alternatieve manieren van inkomsten.

Lees meer Marie Claire op: Voor veel meisjes stopt de lockdown nooit, Help meisjes terug naar school gaan met Plan International, Internationale Vrouwendag: waarom is de strijd voor vrouwenrechten nog steeds nodig?

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Besnijdenis, Corona, Genitale verminkingen, Vrouwenverminking.