Deeltijds werken als enige optie om dure prijs of volle wachtlijst van kinderopvang te ontkomen
© Getty Images

Deeltijds werken als enige optie om dure prijs of volle wachtlijst van kinderopvang te ontkomen

Door Florianne Thys
Leestijd: 2 min

"Gebrek aan- of niet kunnen veroorloven van een gepaste kinderopvang en/of opvang voor andere afhankelijke personen". Dat is de voornaamste reden dat mannen of vrouwen deeltijds werken. Bij vrouwen betreft het 3 op de 10 moeders, bij mannen 1 op de 10 vaders. De hoge tarieven van een crèche lopen de spuigaten uit en de wachtlijsten zijn niet meer bij te houden. Het resultaat is een beduidend hoog cijfer van openstaande vacatures in 2021.

België scoort in vergelijking met andere landen niet goed, om het woord ‘erbarmelijk’ niet in de mond te nemen, op vlak van ouderschapsverlof, kwaliteit van opvang en betaalbaarheid van kinderopvang. Voor deze drie elementen staat België in een lijst van 41 landen tussen de 21ste en 26ste plaats. Dat schetst een rapport van Unicef dat recent verscheen. Er zijn te weinig middelen, te weinig personeel en de prijs is te hoog. Het is dan ook geen verrassing dat er sociaaleconomische ongelijkheden ontstaan binnen een land, zoals een groot aantal openstaande vacatures die niet ingevuld raken.

Deeltijds werk

Maar liefst 26,8 procent van de Belgische bevolking werkt deeltijds, dat blijkt uit gegevens van het Belgische statistiekbureau Statbel. Verschillende redenen liggen hiervoor aan de basis, waaronder jobs die enkel deeltijds beschikbaar zijn, geen ambitie om voltijds te werken of een combinatie van werk en studies. De voornaamste reden die steeds terugkeert, is het feit dat er een gebrek is aan vrije plaatsen in een opvang én de prijs te duur is. Hierdoor blijft een groot deel van de ouders enkele dagen thuis om dit te compenseren. Volgens Stijn Baert, Prof. Dr. arbeidseconomie aan de Universiteit van Gent, is het in leeftijdscategorie 25-49 jarigen het meest prangende. Plusminus 42,5 procent werkt deeltijds omwille van deze reden.

Unsplash

/

Types kinderopvang

De prijs om je kind een dagje in de opvang te laten verblijven, hangt af van het type. Zo is er de mogelijkheid voor een inkomensgerelateerde- en een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang. In het eerste geval betaalt u volgens uw inkomen en het aantal kinderen dat u ten laste heeft. Het tarief is wettelijk vastgelegd en situeert zich tussen 5,24 euro en 29,09 euro per dag. Bij een niet-inkomensgerelateerde kinderopvang variëren de prijzen naargelang het type opvang. Vandaar dat de prijzen hier vaak hoger liggen met een gemiddelde van 28 tot 32 euro per dag. In beide gevallen is er de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag te vragen, waarvoor je terecht kan bij Kind en Gezin.

Andere landen doen het beter

Unicef werpt een blik op de landen die stappen voor staan op België, toch als het aankomt op ouderschapsverlof, de kwaliteit en de betaalbaarheid van een kinderopvang. Luxemburg, IJsland, Zweden, Noorwegen en Duitsland scoren hierop zeer hoog. België daarentegen niet. Uiteraard hebben er zich ook enkele positieve ontwikkelingen voorgedaan in ons land zoals de verlenging van het vaderschapsverlof, maar dat alleen is niet voldoende. Om zowel ouders uit de nood te helpen als het overaanbod aan openstaande vacatures te vullen, is er een structurele verandering nodig. Andere landen vormen het voorbeeld bij uitstek om te tonen dat het wel degelijk anders kan. En vooral dat het anders moet.

Lees meer Marie Claire op: Gezondheidszorg van kinderen in armoede lijdt (nog) meer onder coronacrisis; Wat als je op vakantie het werk niet kan loslaten?; Genderstereotyperingen voeden beroepskeuze al op erg jonge leeftijd

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Creche, Deeltijds werk, Kinderen, Kinderopvang.