België loopt achter in strijd tegen vrouwelijke genitale verminking
© Getty Images

België loopt achter in strijd tegen vrouwelijke genitale verminking

Leestijd: 1 min

Op de Internationale Dag van Nultolerantie voor Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) slaat GAMS België alarm: het gebrek aan een samenhangend beleid in België om besnijdenis te bestrijden, dreigt een ware crisis te veroorzaken. Met schokkende cijfers en verontrustende trends benadrukt de organisatie de dringende noodzaak van actie om duizenden meisjes te beschermen.

/

“In Vlaanderen, waar de noden het grootst zijn, gezien het aantal betrokken vrouwen en meisjes, zijn de financiële middelen die de overheid ter beschikking stelt het laagst”, zegt Fabienne Richard, directrice van GAMS België. “We doen steeds meer aan noodhulp in urgente risicosituaties, terwijl preventief werk al deze stress voor het kind zou vermijden.”

Het aantal risicosituaties stijgt gestaag. In 2023 kwam GAMS tussen in 91 gevallen, vergeleken met 34 in 2022. En zelfs in dit prille jaar zijn er al meldingen van dreigende gevallen van besnijdenis bij meisjes geboren in België.

Zorgwekkende afwezigheid bij terugkeer naar school

Een zorgwekkende trend is ook de afwezigheid van meisjes aan het begin van het schooljaar. GAMS heeft geen protocollen voor het in veiligheid brengen van meisjes die achterblijven in het land van herkomst van hun ouders na vakantieperiodes.

“We zijn uitgeput door projectmatige benaderingen, door dit gebrek aan structurele steun, door situaties waarin we het werk van de overheid doen door ’s avonds en in het weekend over te werken omdat we kinderen in gevaar niet in de steek kunnen laten”, zegt Katrien De Koster, coördinatrice Vlaanderen bij GAMS België.

GAMS België pleit dringend voor een geharmoniseerd beleid over de taalgrenzen heen en voor structurele financiering van verenigingen. “Het is hoog tijd dat we prioriteiten stellen op het gebied van geweld tegen vrouwen en meisjes en dat we de organisaties die op het terrein actief zijn ondersteunen,” aldus De Koster.

Waarom genitale verminking?

Genitale verminking is een schadelijke praktijk die voortleeft in sommige culturen en gemeenschappen, vaak als een diepgewortelde traditie. Het omvat het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de externe geslachtsorganen van vrouwen en meisjes, zonder medische noodzaak.

Deze praktijk wordt uitgevoerd om culturele, religieuze of sociale redenen, hoewel het ernstige fysieke en psychologische gevolgen heeft. Het kan leiden tot chronische pijn, complicaties bij het urineren en menstrueren, moeilijkheden bij de bevalling en ernstige emotionele trauma’s. Ondanks inspanningen om bewustwording te creëren en de praktijk te verbannen, blijft het een realiteit voor veel vrouwen en meisjes over de hele wereld, waaronder ook in België.

Lees ook: Meer genitale verminking bij meisjes sinds corona.

Redactie Marie Claire De artikels van >