50% van Belgische meisjes voelt zich niet begrepen door politici
© unsplash

50% van Belgische meisjes voelt zich niet begrepen door politici

Leestijd: 1 min

Naar aanleiding van Internationale Meisjesdag, brengt Plan International een internationaal rapport naar buiten over de politieke participatie van meisjes. Ook 1000 Belgische meisjes werden bevraagd. Wat vinden zij belangrijk en hoe gehoord voelen zij zich in het huidige politieke klimaat? Het antwoord op die laatste vraag lijkt “beperkt” te zijn. 50% van de Belgische meisjes geeft aan zich niet gehoord of begrepen te voelen door politici. Opvallend is dat dat cijfer hoger is dan het wereldwijde gemiddelde, een alarmerend gegeven.

/

Gebeurtenissen als de corona- en klimaatcrisis, de demonstraties in Iran maar ook het regime van de Taliban in Afghanistan en de verwerping van nationale abortuswetgeving Roe v. Wade in de Verenigde Staten zetten de rechten van meisjes en vrouwen wereldwijd de afgelopen jaren stevig onder druk. Deze gebeurtenissen, en belangrijker nog, de politieke beslissingen die erover genomen worden, hebben een grote impact op meisjes. Zij voelen zich niet gehoord, of niet begrepen door politici. Om dit probleem in kaart te brengen, bevroeg Plan International bijna 29.000 meisjes en jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar, verspreid over 29 landen. Ook in België werden 1000 meisjes bevraagd. ​

Lees ook: Feiten en fabels over sporten: zo optimaliseer je je routine

Uit de bevraging blijkt dat meisjes wereldwijd een duidelijke mening hebben over prioriteiten die de politiek moet stellen. Belangrijke thema’s voor de Belgische meisjes zijn bescherming tegen geweld, discriminatie, de klimaatproblematiek en (mentale) gezondheid.Daarnaast maakten de meisjes zich, net als hun leeftijdsgenoten wereldwijd, ook zorgen over socio-economische thema’s als werkloosheid en armoede.

/

Gebrek aan kennis

Hoewel Belgische meisjes zich dus wel bezighouden met maatschappelijke en politieke thema’s, geven meer dan 9 op 10 van hen aan dat ze voor uitdagingen staan op vlak van politiek engagement. Zo speelt het gebrek aan politieke kennis een grote rol, maar ook de overtuiging dat de politiek niet openstaat voor meisjes of vrouwen of zelfs dat politici simpelweg niet praten over onderwerpen die meisjes nauw aan het hart liggen. ​

Dat zorgt ervoor dat meisjes en jonge vrouwen zich erg onzeker voelen om zich op politiek vlak in te zetten. Slechts 14% van de Belgische meisjes voelt zich zelfverzekerd genoeg om op te komen bij verkiezingen. Dit staat in schril contract met het wereldwijde cijfer, 28%. Wereldwijd hebben dus dubbel zoveel meisjes het gevoel dat ze voldoende zelfzeker zijn om deel te namen aan verkiezingen dan Belgische meisjes.  Die onzekerheid kan voortkomen uit een gebrek aan rolmodellen. Wereldwijd zijn er slechts 13 vrouwelijke regeringsleiders, 26% van de parlementsleden is een vrouw. Jonge vrouwen zijn nog minder vertegenwoordigd: wereldwijd is slechts 1% van de parlementsleden een vrouw onder de 30 jaar.

Het rapport toont daarnaast nog aan dat het volgens meisjes vandaag meer acceptabel is om je als vrouw politiek te engageren dan vroeger. Maar toch denkt 30% van de Belgische meisjes dat vrouwelijke politici nog steeds vaker te maken krijgen met intimidatie en vaker beoordeeld worden op hun uiterlijk, in vergelijking met mannelijke politici. ​

Lees ook: Alles wat je moet weten over Joie de Vivre, het Marie Claire shopping event bij Maasmechelen Village

Margo Verhasselt De artikels van >

Heeft nooit iets met geometrische vormen gehad tot ze naar de Brusselse binnenstad verhuisde en maakt nu meer reclame voor de hoofdstad dan pakweg de toeristische dienst. Zegt verdomd veel 'it is what it is' voor iemand die niet echt een idee heeft van wat ze doet, tenzij op het gebied van lifestyletrends dan. Altijd te vinden voor een vroege apero met een gezellige babbel op een nog toffer terras.

Tags: Politiek.