Zo maak je komaf met de traditionele rolverdeling in het huishouden
© Getty Images

Zo maak je komaf met de traditionele rolverdeling in het huishouden

Door Hannah Gellens
Leestijd: 2 min

Het traditionele beeld van een huishouden: de man zorgt voor het brood op de plank terwijl de vrouw zorgt voor de was, de plas en de kinderen. Maar het kan ook anders. In haar nieuwe boek ‘In voor- en tegenspoed (maar alleen als jij de afwas doet)’ gaat Ragna Heidweiller op zoek naar een nieuwe huishoudelijke rolverdeling tussen partners.

/

Ragna Heidweiller baseerde haar boek op eigen ervaringen. Aanvankelijk dacht ze dat er in haar huishouden geen sprake was van de traditionele genderverdeling man – vrouw. Toch merkte ze dat wanneer puntje bij paaltje kwam, het haar man Samuel was die zorgde voor het inkomen terwijl zij zelf de zorg in handen nam.

Deze traditionele rolverdeling begon te knellen en daarom ging ze op zoek naar een nieuwe rolverdeling tussen partners. Het resultaat: in het handboek ‘In voor en tegenspoed (maar alleen als je de afwas doet)’ geeft ze achtergrondkennis, nieuwe perspectieven en handvatten bij een onderwerp dat nog te vaak onder de eettafel wordt geschoven.

Ze reikt enkele praktische tools aan en begrip van concepten zodat jij zelf aan de slag kan om samen met je partner tot een betere taakverdeling en wederzijds begrip te komen. Marie Claire geeft je alvast enkele begrippen mee uit het gezinslexicon die een verhelderend effect kunnen hebben.

/

Emotional labour, mentale last, welzijnszorg

Emotiewerk is de zorg voor het welzijn van anderen. Het vraagt om het reguleren van de eigen emoties, afhankelijk van de situatie. Iemand die zorgt voor het welzijn van het eigen gezin, op het werk of in de sociale omgeving vraagt zich af: ‘Wat heeft de ander nodig?’ Emotioneel aansluiten bij anderen is plezierig om te doen en kan veel voldoening geven. Vanuit liefde zorgen voor het emotionele welzijn van anderen geeft betekenis aan relaties en versterkt de band. Het kan anderzijds ook uitputtend zijn als het ten koste gaat van het welzijn van de gever, vooral als geven en ontvangen niet in balans zijn.

/

Mentale last of mental load

De mentale last is de mentale takenlijst met daarop een grote hoeveelheid klusjes die nodig zijn om het leven soepel te laten verlopen. Iemand moet ze onthouden en uitvoeren. Het lijkt alsof het nooit klaar is, en dat is ook zo. De mentale last wordt meestal gebruikt om het onzichtbare denkwerk rondom het gezinsleven aan te duiden, maar betaald werk brengt ook mentale last mee. De voortdurende aanwezigheid ervan veroorzaakt een gevoel van gejaagdheid, onrust, tekortschieten en stress.

/

Onzichtbaar werk

Dit is de optelsom van emotiewerk en de mentale last. Het zijn taken die niet zichtbaar zijn. Ze worden uitgevoerd in het hoofd, of voltrekken zich buiten het gezichtsveld van anderen, maar er is iemand die het wel degelijk doet. Met het uitvoeren van de zorgtaken en het huishouden gaat ook een denkproces gepaard, en daarom hoort onzichtbare arbeid dus bij elke taak, hoewel men zich er meestal niet bewust van is. De mentale takenlijst kan zich nogal opstapelen in het hoofd van de persoon die zich hier verantwoordelijk voor voelt.

L & M Books

‘In voor- en tegenspoed (maar alleen als je de afwas doet)’ wordt uitgeven door L&M Books en is nu te koop (€ 25).

Lees ook: 70s Girlpower: vier vrouwen waar je naar wil blijven luisteren

Marie Claire Stagiaire De artikels van >

Tags: Boek, Rolverdeling, Vrouw.